Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu alıyorum alıyorsun alıyor alıyoruz alıyorsunuz alıyorlar
Olumsuz almıyorum almıyorsun almıyor almıyoruz almıyorsunuz almıyorlar
Olumlu Soru alıyor muyum? alıyor musun? alıyor mu? alıyor muyuz? alıyor musunuz? alıyorlar mı?
Olumsuz Soru almıyor muyum? almıyor musun? almıyor mu? almıyor muyuz? almıyor musunuz? almıyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu aldım aldın aldı aldık aldınız aldılar
Olumsuz almadım almadın almadı almadık almadınız almadılar
Olumlu Soru aldım mı? aldın mı? aldı mı? aldık mı? aldınız mı? aldılar mı?
Olumsuz Soru almadım mı? almadın mı? almadı mı? almadık mı? almadınız mı? almadılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu almışım almışsın almış almışız almışsınız almışlar
Olumsuz almamışım almamışsın almamış almamışız almamışsınız almamışlar
Olumlu Soru almış mıyım? almış mısın? almış mı? almış mıyız? almış mısınız? almışlar mı?
Olumsuz Soru almamış mıyım? almamış mısın? almamış mı? almamış mıyız? almamış mısınız? almamışlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu alacağım alacaksın alacak alacağız alacaksınız alacaklar
Olumsuz almayacağım almayacaksın almayacak almayacağız almayacaksınız almayacaklar
Olumlu Soru alacak mıyım? alacak mısın? alacak mı? alacak mıyız? alacak mısınız? alacaklar mı?
Olumsuz Soru almayacak mıyım? almayacak mısın? almayacak mı? almayacak mıyız? almayacak mısınız? almayacaklar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu alırım alırsın alır alırız alırsınız alırlar
Olumsuz almam almazsın almaz almayız almazsınız almazlar
Olumlu Soru alır mıyım? alır mısın? alır mı? alır mıyız? alır mısınız? alırlar mı?
Olumsuz Soru almaz mıyım? almaz mısın? almaz mı? almaz mıyız? almaz mısınız? almazlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu almalıyım almalısın almalı almalıyız almalısınız almalılar
Olumsuz almamalıyım almamalısın almamalı almamalıyız almamalısınız almamalılar
Olumlu Soru almalı mıyım? almalı mısın? almalı mı? almalı mıyız? almalı mısınız? almalılar mı?
Olumsuz Soru almamalı mıyım? almamalı mısın? almamalı mı? almamalı mıyız? almamalı mısınız? almamalılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu alsam alsan alsa alsak alsanız alsalar
Olumsuz almasam almasan almasa almasak almasanız almasalar
Olumlu Soru alsam mı? alsan mı? alsa mı? alsak mı? alsanız mı? alsalar mı?
Olumsuz Soru almasam mı? almasan mı? almasa mı? almasak mı? almasanız mı? almasalar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu alayım al alsın alalım alın alsınlar
Olumsuz almayayım alma almasın almayalım almayın almasınlar
Olumlu Soru alayım mı? ? alsın mı? alalım mı? ? alsınlar mı?
Olumsuz Soru almayayım mı? ? almasın mı? almayalım mı? ? almasınlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu almaktayım almaktasın almakta almaktayız almaktasınız almaktalar
Olumsuz almamaktayım almamaktasın almamakta almamaktayız almamaktasınız almamaktalar
Olumlu Soru almakta mıyım? almakta mısın? almakta mı? almakta mıyız? almakta mısınız? almaktalar mı?
Olumsuz Soru almamakta mıyım? almamakta mısın? almamakta mı? almamakta mıyız? almamakta mısınız? almamaktalar mı?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alıyordum alıyordun alıyordu alıyorduk alıyordunuz alıyorlardı alıyordular
Olumsuz almıyordum almıyordun almıyordu almıyorduk almıyordunuz almıyorlardı almıyordular
Olumlu Soru alıyor muydum? alıyor muydun? alıyor muydu? alıyor muyduk? alıyor muydunuz? alıyorlar mıydı? alıyor muydular?
Olumsuz Soru almıyor muydum? almıyor muydun? almıyor muydu? almıyor muyduk? almıyor muydunuz? almıyorlar mıydı? almıyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu aldıydım aldıydın aldıydı aldıydık aldıydınız aldıydılar aldılardı
Olumsuz almadıydım almadıydın almadıydı almadıydık almadıydınız almadıydılar almadılardı
Olumlu Soru aldı mıydım? aldı mıydın? aldı mıydı? aldı mıydık? aldı mıydınız? aldı mıydılar? aldılar mıydı?
Olumsuz Soru almadı mıydım? almadı mıydın? almadı mıydı? almadı mıydık? almadı mıydınız? almadı mıydılar? almadılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almıştım almıştın almıştı almıştık almıştınız almışlardı almıştılar
Olumsuz almamıştım almamıştın almamıştı almamıştık almamıştınız almamışlardı almamıştılar
Olumlu Soru almış mıydım? almış mıydın? almış mıydı? almış mıydık? almış mıydınız? almışlar mıydı? almış mıydılar?
Olumsuz Soru almamış mıydım? almamış mıydın? almamış mıydı? almamış mıydık? almamış mıydınız? almamışlar mıydı? almamış mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alacaktım alacaktın alacaktı alacaktık alacaktınız alacaklardı alacaktılar
Olumsuz almayacaktım almayacaktın almayacaktı almayacaktık almayacaktınız almayacaklardı almayacaktılar
Olumlu Soru alacak mıydım? alacak mıydın? alacak mıydı? alacak mıydık? alacak mıydınız? alacak mıydılar? alacaklar mıydı?
Olumsuz Soru almayacak mıydım? almayacak mıydın? almayacak mıydı? almayacak mıydık? almayacak mıydınız? almayacak mıydılar? almayacaklar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alırdım alırdın alırdı alırdık alırdınız alırlardı alırdılar
Olumsuz almazdım almazdın almazdı almazdık almazdınız almazlardı almazdılar
Olumlu Soru alır mıydım? alır mıydın? alır mıydı? alır mıydık? alır mıydınız? alırlar mıydı? alır mıydılar?
Olumsuz Soru almaz mıydım? almaz mıydın? almaz mıydı? almaz mıydık? almaz mıydınız? almazlar mıydı? almaz mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almalıydım almalıydın almalıydı almalıydık almalıydınız almalıydılar almalılardı
Olumsuz almamalıydım almamalıydın almamalıydı almamalıydık almamalıydınız almamalıydılar almamalılardı
Olumlu Soru almalı mıydım? almalı mıydın? almalı mıydı? almalı mıydık? almalı mıydınız? almalı mıydılar? almalılar mıydı?
Olumsuz Soru almamalı mıydım? almamalı mıydın? almamalı mıydı? almamalı mıydık? almamalı mıydınız? almamalı mıydılar? almamalılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alsaydım alsaydın alsaydı alsaydık alsaydınız alsaydılar alsalardı
Olumsuz almasaydım almasaydın almasaydı almasaydık almasaydınız almasaydılar almasalardı
Olumlu Soru alsa mıydım? alsa mıydın? alsa mıydı? alsa mıydık? alsa mıydınız? alsa mıydılar? alsalar mıydı?
Olumsuz Soru almasa mıydım? almasa mıydın? almasa mıydı? almasa mıydık? almasa mıydınız? almasa mıydılar? almasalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alaydım alaydın alaydı alaydık alaydınız alaydılar alalardı
Olumsuz almayaydım almayaydın almayaydı almayaydık almayaydınız almayaydılar almayalardı
Olumlu Soru ala mıydım? ala mıydın? ala mıydı? ala mıydık? ala mıydınız? ala mıydılar? alalar mıydı?
Olumsuz Soru almaya mıydım? almaya mıydın? almaya mıydı? almaya mıydık? almaya mıydınız? almaya mıydılar? almayalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almaktaydım almaktaydın almaktaydı almaktaydık almaktaydınız almaktaydılar almaktalardı
Olumsuz almamaktaydım almamaktaydın almamaktaydı almamaktaydık almamaktaydınız almamaktaydılar almamaktalardı
Olumlu Soru almakta mıydım? almakta mıydın? almakta mıydı? almakta mıydık? almakta mıydınız? almaktalar mıydı? almakta mıydılar?
Olumsuz Soru almamakta mıydım? almamakta mıydın? almamakta mıydı? almamakta mıydık? almamakta mıydınız? almamaktalar mıydı? almamakta mıydılar?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alıyormuşum alıyormuşsun alıyormuş alıyormuşuz alıyormuşsunuz alıyorlarmış alıyormuşlar
Olumsuz almıyormuşum almıyormuşsun almıyormuş almıyormuşuz almıyormuşsunuz almıyorlarmış almıyormuşlar
Olumlu Soru alıyor muymuşum? alıyor muymuşsun? alıyor muymuş? alıyor muymuşuz? alıyor muymuşsunuz? alıyorlar mıymış? alıyor muymuşlar?
Olumsuz Soru almıyor muymuşum? almıyor muymuşsun? almıyor muymuş? almıyor muymuşuz? almıyor muymuşsunuz? almıyorlar mıymış? almıyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almışmışım almışmışsın almışmış almışmışız almışmışsınız almışlarmış almışmışlar
Olumsuz almamışmışım almamışmışsın almamışmış almamışmışız almamışmışsınız almamışlarmış almamışmışlar
Olumlu Soru almış mıymışım? almış mıymışsın? almış mıymış? almış mıymışız? almış mıymışsınız? almışlar mıymış? almış mıymışlar?
Olumsuz Soru almamış mıymışım? almamış mıymışsın? almamış mıymış? almamış mıymışız? almamış mıymışsınız? almamışlar mıymış? almamış mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alacakmışım alacakmışsın alacakmış alacakmışız alacakmışsınız alacaklarmış alacakmışlar
Olumsuz almayacakmışım almayacakmışsın almayacakmış almayacakmışız almayacakmışsınız almayacaklarmış almayacakmışlar
Olumlu Soru alacak mıymışım? alacak mıymışsın? alacak mıymış? alacak mıymışız? alacak mıymışsınız? alacak mıymışlar? alacaklar mıymış?
Olumsuz Soru almayacak mıymışım? almayacak mıymışsın? almayacak mıymış? almayacak mıymışız? almayacak mıymışsınız? almayacak mıymışlar? almayacaklar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alırmışım alırmışsın alırmış alırmışız alırmışsınız alırlarmış alırmışlar
Olumsuz almazmışım almazmışsın almazmış almazmışız almazmışsınız almazlarmış almazmışlar
Olumlu Soru alır mıymışım? alır mıymışsın? alır mıymış? alır mıymışız? alır mıymışsınız? alırlar mıymış? alır mıymışlar?
Olumsuz Soru almaz mıymışım? almaz mıymışsın? almaz mıymış? almaz mıymışız? almaz mıymışsınız? almazlar mıymış? almaz mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almalıymışım almalıymışsın almalıymış almalıymışız almalıymışsınız almalıymışlar almalılarmış
Olumsuz almamalıymışım almamalıymışsın almamalıymış almamalıymışız almamalıymışsınız almamalıymışlar almamalılarmış
Olumlu Soru almalı mıymışım? almalı mıymışsın? almalı mıymış? almalı mıymışız? almalı mıymışsınız? almalı mıymışlar? almalılar mıymış?
Olumsuz Soru almamalı mıymışım? almamalı mıymışsın? almamalı mıymış? almamalı mıymışız? almamalı mıymışsınız? almamalı mıymışlar? almamalılar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alsaymışım alsaymışsın alsaymış alsaymışız alsaymışsınız alsaymışlar alsalarmış
Olumsuz almasaymışım almasaymışsın almasaymış almasaymışız almasaymışsınız almasaymışlar almasalarmış
Olumlu Soru alsa mıymışım? alsa mıymışsın? alsa mıymış? alsa mıymışız? alsa mıymışsınız? alsa mıymışlar? alsalar mıymış?
Olumsuz Soru almasa mıymışım? almasa mıymışsın? almasa mıymış? almasa mıymışız? almasa mıymışsınız? almasa mıymışlar? almasalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alaymışım alaymışsın alaymış alaymışız alaymışsınız alaymışlar alalarmış
Olumsuz almayaymışım almayaymışsın almayaymış almayaymışız almayaymışsınız almayaymışlar almayalarmış
Olumlu Soru ala mıymışım? ala mıymışsın? ala mıymış? ala mıymışız? ala mıymışsınız? ala mıymışlar? alalar mıymış?
Olumsuz Soru almaya mıymışım? almaya mıymışsın? almaya mıymış? almaya mıymışız? almaya mıymışsınız? almaya mıymışlar? almayalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almaktaymışım almaktaymışsın almaktaymış almaktaymışız almaktaymışsınız almaktaymışlar almaktalarmış
Olumsuz almamaktaymışım almamaktaymışsın almamaktaymış almamaktaymışız almamaktaymışsınız almamaktaymışlar almamaktalarmış
Olumlu Soru almakta mıymışım? almakta mıymışsın? almakta mıymış? almakta mıymışız? almakta mıymışsınız? almaktalar mıymış? almakta mıymışlar?
Olumsuz Soru almamakta mıymışım? almamakta mıymışsın? almamakta mıymış? almamakta mıymışız? almamakta mıymışsınız? almamaktalar mıymış? almamakta mıymışlar?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alıyorsam alıyorsan alıyorsa alıyorsak alıyorsanız alıyorsalar alıyorlarsa
Olumsuz almıyorsam almıyorsan almıyorsa almıyorsak almıyorsanız almıyorsalar almıyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu aldıysam aldıysan aldıysa aldıysak aldıysanız aldıysalar aldılarsa
Olumsuz almadıysam almadıysan almadıysa almadıysak almadıysanız almadıysalar almadılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almışsam almışsan almışsa almışsak almışsanız almışlarsa almışsalar
Olumsuz almamışsam almamışsan almamışsa almamışsak almamışsanız almamışlarsa almamışsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alacaksam alacaksan alacaksa alacaksak alacaksanız alacaklarsa alacaksalar
Olumsuz almayacaksam almayacaksan almayacaksa almayacaksak almayacaksanız almayacaklarsa almayacaksalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu alırsam alırsan alırsa alırsak alırsanız alırlarsa alırsalar
Olumsuz almazsam almazsan almazsa almazsak almazsanız almazlarsa almazsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almalıysam almalıysan almalıysa almalıysak almalıysanız almalıysalar almalılarsa
Olumsuz almamalıysam almamalıysan almamalıysa almamalıysak almamalıysanız almamalıysalar almamalılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu almaktaysam almaktaysan almaktaysa almaktaysak almaktaysanız almaktaysalar almaktalarsa
Olumsuz almamaktaysam almamaktaysan almamaktaysa almamaktaysak almamaktaysanız almamaktaysalar almamaktalarsa