Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu diyorum diyorsun diyor diyoruz diyorsunuz diyorlar
Olumsuz demiyorum demiyorsun demiyor demiyoruz demiyorsunuz demiyorlar
Olumlu Soru diyor muyum? diyor musun? diyor mu? diyor muyuz? diyor musunuz? diyorlar mı?
Olumsuz Soru demiyor muyum? demiyor musun? demiyor mu? demiyor muyuz? demiyor musunuz? demiyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu dedim dedin dedi dedik dediniz dediler
Olumsuz demedim demedin demedi demedik demediniz demediler
Olumlu Soru dedim mi? dedin mi? dedi mi? dedik mi? dediniz mi? dediler mi?
Olumsuz Soru demedim mi? demedin mi? demedi mi? demedik mi? demediniz mi? demediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu demişim demişsin demiş demişiz demişsiniz demişler
Olumsuz dememişim dememişsin dememiş dememişiz dememişsiniz dememişler
Olumlu Soru demiş miyim? demiş misin? demiş mi? demiş miyiz? demiş misiniz? demişler mi?
Olumsuz Soru dememiş miyim? dememiş misin? dememiş mi? dememiş miyiz? dememiş misiniz? dememişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu diyeceğim diyeceksin diyecek diyeceğiz diyeceksiniz diyecekler
Olumsuz demeyeceğim demeyeceksin demeyecek demeyeceğiz demeyeceksiniz demeyecekler
Olumlu Soru diyecek miyim? diyecek misin? diyecek mi? diyecek miyiz? diyecek misiniz? diyecekler mi?
Olumsuz Soru demeyecek miyim? demeyecek misin? demeyecek mi? demeyecek miyiz? demeyecek misiniz? demeyecek mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu derim dersin der deriz dersiniz derler
Olumsuz demem demezsin demez demeyiz demezsiniz demezler
Olumlu Soru der miyim? der misin? der mi? der miyiz? der misiniz? derler mi?
Olumsuz Soru demez miyim? demez misin? demez mi? demez miyiz? demez misiniz? demezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu demeliyim demelisin demeli demeliyiz demelisiniz demeliler
Olumsuz dememeliyim dememelisin dememeli dememeliyiz dememelisiniz dememeliler
Olumlu Soru demeli miyim? demeli misin? demeli mi? demeli miyiz? demeli misiniz? demeliler mi?
Olumsuz Soru dememeli miyim? dememeli misin? dememeli mi? dememeli miyiz? dememeli misiniz? dememeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu desem desen dese desek deseniz deseler
Olumsuz demesem demesen demese demesek demeseniz demeseler
Olumlu Soru desem mi? desen mi? dese mi? desek mi? deseniz mi? deseler mi?
Olumsuz Soru demesem mi? demesen mi? demese mi? demesek mi? demeseniz mi? demeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu diyeyim de desin diyelim deyin desinler
Olumsuz demeyeyim deme demesin demeyelim demeyin demesinler
Olumlu Soru diyeyim mi? ? desin mi? diyelim mi? ? desinler mi?
Olumsuz Soru demeyeyim mi? ? demesin mi? demeyelim mi? ? demesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu demekteyim demektesin demekte demekteyiz demektesiniz demekteler
Olumsuz dememekteyim dememektesin dememekte dememekteyiz dememektesiniz dememekteler
Olumlu Soru demekte miyim? demekte misin? demekte mi? demekte miyiz? demekte misiniz? demekteler mi?
Olumsuz Soru dememekte miyim? dememekte misin? dememekte mi? dememekte miyiz? dememekte misiniz? dememekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyordum diyordun diyordu diyorduk diyordunuz diyorlardı diyordular
Olumsuz demiyordum demiyordun demiyordu demiyorduk demiyordunuz demiyorlardı demiyordular
Olumlu Soru diyor muydum? diyor muydun? diyor muydu? diyor muyduk? diyor muydunuz? diyorlar mıydı? diyor muydular?
Olumsuz Soru demiyor muydum? demiyor muydun? demiyor muydu? demiyor muyduk? demiyor muydunuz? demiyorlar mıydı? demiyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu dediydim dediydin dediydi dediydik dediydiniz dediydiler dedilerdi
Olumsuz demediydim demediydin demediydi demediydik demediydiniz demediydiler demedilerdi
Olumlu Soru dedi miydim? dedi miydin? dedi miydi? dedi miydik? dedi miydiniz? dedi miydiler? dediler miydi?
Olumsuz Soru demedi miydim? demedi miydin? demedi miydi? demedi miydik? demedi miydiniz? demedi miydiler? demediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demiştim demiştin demişti demiştik demiştiniz demişlerdi demiştiler
Olumsuz dememiştim dememiştin dememişti dememiştik dememiştiniz dememişlerdi dememiştiler
Olumlu Soru demiş miydim? demiş miydin? demiş miydi? demiş miydik? demiş miydiniz? demişler miydi? demiş miydiler?
Olumsuz Soru dememiş miydim? dememiş miydin? dememiş miydi? dememiş miydik? dememiş miydiniz? dememişler miydi? dememiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyecektim diyecektin diyecekti diyecektik diyecektiniz diyeceklerdi diyecektiler
Olumsuz demeyecektim demeyecektin demeyecekti demeyecektik demeyecektiniz demeyeceklerdi demeyecektiler
Olumlu Soru diyecek miydim? diyecek miydin? diyecek miydi? diyecek miydik? diyecek miydiniz? diyecek miydiler? diyecekler miydi?
Olumsuz Soru demeyecek miydim? demeyecek miydin? demeyecek miydi? demeyecek miydik? demeyecek miydiniz? demeyecek miydiler? demeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu derdim derdin derdi derdik derdiniz derlerdi derdiler
Olumsuz demezdim demezdin demezdi demezdik demezdiniz demezlerdi demezdiler
Olumlu Soru der miydim? der miydin? der miydi? der miydik? der miydiniz? derler miydi? der miydiler?
Olumsuz Soru demez miydim? demez miydin? demez miydi? demez miydik? demez miydiniz? demezler miydi? demez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demeliydim demeliydin demeliydi demeliydik demeliydiniz demeliydiler demelilerdi
Olumsuz dememeliydim dememeliydin dememeliydi dememeliydik dememeliydiniz dememeliydiler dememelilerdi
Olumlu Soru demeli miydim? demeli miydin? demeli miydi? demeli miydik? demeli miydiniz? demeli miydiler? demeliler miydi?
Olumsuz Soru dememeli miydim? dememeli miydin? dememeli miydi? dememeli miydik? dememeli miydiniz? dememeli miydiler? dememeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu deseydim deseydin deseydi deseydik deseydiniz deseydiler deselerdi
Olumsuz demeseydim demeseydin demeseydi demeseydik demeseydiniz demeseydiler demeselerdi
Olumlu Soru dese miydim? dese miydin? dese miydi? dese miydik? dese miydiniz? dese miydiler? deseler miydi?
Olumsuz Soru demese miydim? demese miydin? demese miydi? demese miydik? demese miydiniz? demese miydiler? demeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyeydim diyeydin diyeydi diyeydik diyeydiniz diyeydiler diyelerdi
Olumsuz demeyeydim demeyeydin demeyeydi demeyeydik demeyeydiniz demeyeydiler demeyelerdi
Olumlu Soru diye miydim? diye miydin? diye miydi? diye miydik? diye miydiniz? diye miydiler? diyeler miydi?
Olumsuz Soru demeye miydim? demeye miydin? demeye miydi? demeye miydik? demeye miydiniz? demeye miydiler? demeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demekteydim demekteydin demekteydi demekteydik demekteydiniz demekteydiler demektelerdi
Olumsuz dememekteydim dememekteydin dememekteydi dememekteydik dememekteydiniz dememekteydiler dememektelerdi
Olumlu Soru demekte miydim? demekte miydin? demekte miydi? demekte miydik? demekte miydiniz? demekteler miydi? demekte miydiler?
Olumsuz Soru dememekte miydim? dememekte miydin? dememekte miydi? dememekte miydik? dememekte miydiniz? dememekteler miydi? dememekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyormuşum diyormuşsun diyormuş diyormuşuz diyormuşsunuz diyorlarmış diyormuşlar
Olumsuz demiyormuşum demiyormuşsun demiyormuş demiyormuşuz demiyormuşsunuz demiyorlarmış demiyormuşlar
Olumlu Soru diyor muymuşum? diyor muymuşsun? diyor muymuş? diyor muymuşuz? diyor muymuşsunuz? diyorlar mıymış?? diyor muymuşlar?
Olumsuz Soru demiyor muymuşum? demiyor muymuşsun? demiyor muymuş? demiyor muymuşuz? demiyor muymuşsunuz? demiyorlar mıymış? demiyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demişmişim demişmişsin demişmiş demişmişiz demişmişsiniz demişlermiş demişmişler
Olumsuz dememişmişim dememişmişsin dememişmiş dememişmişiz dememişmişsiniz dememişlermiş dememişmişler
Olumlu Soru demiş miymişim? demiş miymişsin? demiş miymiş? demiş miymişiz? demiş miymişsiniz? demişler miymiş? demiş miymişler?
Olumsuz Soru dememiş miymişim? dememiş miymişsin? dememiş miymiş? dememiş miymişiz? dememiş miymişsiniz? dememişler miymiş? dememiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyecekmişim diyecekmişsin diyecekmiş diyecekmişiz diyecekmişsiniz diyeceklermiş diyecekmişler
Olumsuz demeyecekmişim demeyecekmişsin demeyecekmiş demeyecekmişiz demeyecekmişsiniz demeyeceklermiş demeyecekmişler
Olumlu Soru diyecek miymişim? diyecek miymişsin? diyecek miymiş? diyecek miymişiz? diyecek miymişsiniz? diyecek miymişler? diyecekler miymiş?
Olumsuz Soru demeyecek miymişim? demeyecek miymişsin? demeyecek miymiş? demeyecek miymişiz? demeyecek miymişsiniz? demeyecek miymişler? demeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu dermişim dermişsin dermiş dermişiz dermişsiniz derlermiş dermişler
Olumsuz demezmişim demezmişsin demezmiş demezmişiz demezmişsiniz demezlermiş demezmişler
Olumlu Soru der miymişim? der miymişsin? der miymiş? der miymişiz? der miymişsiniz? derler miymiş? der miymişler?
Olumsuz Soru demez miymişim? demez miymişsin? demez miymiş? demez miymişiz? demez miymişsiniz? demezler miymiş? demez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demeliymişim demeliymişsin demeliymiş demeliymişiz demeliymişsiniz demeliymişler demelilermiş
Olumsuz dememeliymişim dememeliymişsin dememeliymiş dememeliymişiz dememeliymişsiniz dememeliymişler dememelilermiş
Olumlu Soru demeli miymişim? demeli miymişsin? demeli miymiş? demeli miymişiz? demeli miymişsiniz? demeli miymişler? demeliler miymiş?
Olumsuz Soru dememeli miymişim? dememeli miymişsin? dememeli miymiş? dememeli miymişiz? dememeli miymişsiniz? dememeli miymişler? dememeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu deseymişim deseymişsin deseymiş deseymişiz deseymişsiniz deseymişler deselermiş
Olumsuz demeseymişim demeseymişsin demeseymiş demeseymişiz demeseymişsiniz demeseymişler demeselermiş
Olumlu Soru dese miymişim? dese miymişsin? dese miymiş? dese miymişiz? dese miymişsiniz? dese miymişler? deseler miymiş?
Olumsuz Soru demese miymişim? demese miymişsin? demese miymiş? demese miymişiz? demese miymişsiniz? demese miymişler? demeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyeymişim diyeymişsin diyeymiş diyeymişiz diyeymişsiniz diyeymişler diyelermiş
Olumsuz demeyeymişim demeyeymişsin demeyeymiş demeyeymişiz demeyeymişsiniz demeyeymişler demeyelermiş
Olumlu Soru diye miymişim? diye miymişsin? diye miymiş? diye miymişiz? diye miymişsiniz? diye miymişler? diyeler miymiş?
Olumsuz Soru demeye miymişim? demeye miymişsin? demeye miymiş? demeye miymişiz? demeye miymişsiniz? demeye miymişler? demeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demekteymişim demekteymişsin demekteymiş demekteymişiz demekteymişsiniz demekteymişler demektelermiş
Olumsuz dememekteymişim dememekteymişsin dememekteymiş dememekteymişiz dememekteymişsiniz dememekteymişler dememektelermiş
Olumlu Soru demekte miymişim? demekte miymişsin? demekte miymiş? demekte miymişiz? demekte miymişsiniz? demekteler miymiş? demekte miymişler?
Olumsuz Soru dememekte miymişim? dememekte miymişsin? dememekte miymiş? dememekte miymişiz? dememekte miymişsiniz? dememekteler miymiş? dememekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyorsam diyorsan diyorsa diyorsak diyorsanız diyorsalar diyorlarsa
Olumsuz demiyorsam demiyorsan demiyorsa demiyorsak demiyorsanız demiyorsalar demiyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu dediysem dediysen dediyse dediysek dediyseniz dediyseler dedilerse
Olumsuz demediysem demediysen demediyse demediysek demediyseniz demediyseler demedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demişsem demişsen demişse demişsek demişseniz demişlerse demişseler
Olumsuz dememişsem dememişsen dememişse dememişsek dememişseniz dememişlerse dememişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu diyeceksem diyeceksen diyecekse diyeceksek diyecekseniz diyeceklerse diyecekseler
Olumsuz demeyeceksem demeyeceksen demeyecekse demeyeceksek demeyecekseniz demeyeceklerse demeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu dersem dersen derse dersek derseniz derlerse derseler
Olumsuz demezsem demezsen demezse demezsek demezseniz demezlerse demezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demeliysem demeliysen demeliyse demeliysek demeliyseniz demeliyseler demelilerse
Olumsuz dememeliysem dememeliysen dememeliyse dememeliysek dememeliyseniz dememeliyseler dememelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu demekteysem demekteysen demekteyse demekteysek demekteyseniz demekteyseler demektelerse
Olumsuz dememekteysem dememekteysen dememekteyse dememekteysek dememekteyseniz dememekteyseler dememektelerse