Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülüyorum gülüyorsun gülüyor gülüyoruz gülüyorsunuz gülüyorlar
Olumsuz gülmüyorum gülmüyorsun gülmüyor gülmüyoruz gülmüyorsunuz gülmüyorlar
Olumlu Soru gülüyor muyum? gülüyor musun? gülüyor mu? gülüyor muyuz? gülüyor musunuz? gülüyorlar mı?
Olumsuz Soru gülmüyor muyum? gülmüyor musun? gülmüyor mu? gülmüyor muyuz? gülmüyor musunuz? gülmüyor larmı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu güldüm güldün güldü güldük güldünüz güldüler
Olumsuz gülmedim gülmedin gülmedi gülmedik gülmediniz gülmediler
Olumlu Soru güldüm mü? güldün mü? güldü mü? güldük mü? güldünüz mü? güldüler mi?
Olumsuz Soru gülmedim mi? gülmedin mi? gülmedi mi? gülmedik mi? gülmediniz mi? gülmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülmüşüm gülmüşsün gülmüş gülmüşüz gülmüşsünüz gülmüşler
Olumsuz gülmemişim gülmemişsin gülmemiş gülmemişiz gülmemişsiniz gülmemişler
Olumlu Soru gülmüş müyüm? gülmüş müsün? gülmüş mü? gülmüş müyüz? gülmüş müsünüz? gülmüşler mi?
Olumsuz Soru gülmemiş miyim? gülmemiş misin? gülmemiş mi? gülmemiş miyiz? gülmemiş misiniz? gülmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu güleceğim güleceksin gülecek güleceğiz güleceksiniz gülecekler
Olumsuz gülmeyeceğim gülmeyeceksin gülmeyecek gülmeyeceğiz gülmeyeceksiniz gülmeyecekler
Olumlu Soru gülecek miyim? gülecek misin? gülecek mi? gülecek miyiz? gülecek misiniz? gülecekler mi?
Olumsuz Soru gülmeyecek miyim? gülmeyecek misin? gülmeyecek mi? gülmeyecek miyiz? gülmeyecek misiniz? gülmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülerim gülersin güler güleriz gülersiniz gülerler
Olumsuz gülmem gülmezsin gülmez gülmeyiz gülmezsiniz gülmezler
Olumlu Soru güler miyim? güler misin? güler mi? güler miyiz? güler misiniz? gülerler mi?
Olumsuz Soru gülmez miyim? gülmez misin? gülmez mi? gülmez miyiz? gülmez misiniz? gülmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülmeliyim gülmelisin gülmeli gülmeliyiz gülmelisiniz gülmeliler
Olumsuz gülmemeliyim gülmemelisin gülmemeli gülmemeliyiz gülmemelisiniz gülmemeliler
Olumlu Soru gülmeli miyim? gülmeli misin? gülmeli mi? gülmeli miyiz? gülmeli misiniz? gülmeliler mi?
Olumsuz Soru gülmemeli miyim? gülmemeli misin? gülmemeli mi? gülmemeli miyiz? gülmemeli misiniz? gülmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülsem gülsen gülse gülsek gülseniz gülseler
Olumsuz gülmesem gülmesen gülmese gülmesek gülmeseniz gülmeseler
Olumlu Soru gülsem mi? gülsen mi? gülse mi? gülsek mi? gülseniz mi? gülseler mi?
Olumsuz Soru gülmesem mi? gülmesen mi? gülmese mi? gülmesek mi? gülmeseniz mi? gülmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu güleyim gül gülsün gülelim gülün gülsünler
Olumsuz gülmeyeyim gülme gülmesin gülmeyelim gülmeyin gülmesinler
Olumlu Soru güleyim mi? ? gülsün mü? gülelim mi? ? gülsünler mi?
Olumsuz Soru gülmeyeyim mi? ? gülmesin mi? gülmeyelim mi? ? gülmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gülmekteyim gülmektesin gülmekte gülmekteyiz gülmektesiniz gülmekteler
Olumsuz gülmemekteyim gülmemektesin gülmemekte gülmemekteyiz gülmemektesiniz gülmemekteler
Olumlu Soru gülmekte miyim? gülmekte misin? gülmekte mi? gülmekte miyiz? gülmekte misiniz? gülmekteler mi?
Olumsuz Soru gülmemekte miyim? gülmemekte misin? gülmemekte mi? gülmemekte miyiz? gülmemekte misiniz? gülmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülüyordum gülüyordun gülüyordu gülüyorduk gülüyordunuz gülüyorlardı gülüyordular
Olumsuz gülmüyordum gülmüyordun gülmüyordu gülmüyorduk gülmüyordunuz gülmüyorlardı gülmüyordular
Olumlu Soru gülüyor muydum? gülüyor muydun? gülüyor muydu? gülüyor muyduk? gülüyor muydunuz? gülüyorlar mıydı? gülüyor muydular?
Olumsuz Soru gülmüyor muydum? gülmüyor muydun? gülmüyor muydu? gülmüyor muyduk? gülmüyor muydunuz? gülmüyorlar mıydı? gülmüyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu güldüydüm güldüydün güldüydü güldüydük güldüydünüz güldüydüler güldülerdi
Olumsuz gülmediydim gülmediydin gülmediydi gülmediydik gülmediydiniz gülmediydiler gülmedilerdi
Olumlu Soru güldü müydüm? güldü müydün? güldü müydü? güldü müydük? güldü müydünüz? güldü müydüler? güldüler miydi?
Olumsuz Soru gülmedi miydim? gülmedi miydin? gülmedi miydi? gülmedi miydik? gülmedi miydiniz? gülmedi miydiler? gülmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmüştüm gülmüştün gülmüştü gülmüştük gülmüştünüz gülmüşlerdi gülmüştüler
Olumsuz gülmemiştim gülmemiştin gülmemişti gülmemiştik gülmemiştiniz gülmemişlerdi gülmemiştiler
Olumlu Soru gülmüş müydüm? gülmüş müydün? gülmüş müydü? gülmüş müydük? gülmüş müydünüz? gülmüşler miydi? gülmüş müydüler?
Olumsuz Soru gülmemiş miydim? gülmemiş miydin? gülmemiş miydi? gülmemiş miydik? gülmemiş miydiniz? gülmemişler miydi? gülmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülecektim gülecektin gülecekti gülecektik gülecektiniz güleceklerdi gülecektiler
Olumsuz gülmeyecektim gülmeyecektin gülmeyecekti gülmeyecektik gülmeyecektiniz gülmeyeceklerdi gülmeyecektiler
Olumlu Soru gülecek miydim? gülecek miydin? gülecek miydi? gülecek miydik? gülecek miydiniz? gülecek miydiler? gülecekler miydi?
Olumsuz Soru gülmeyecek miydim? gülmeyecek miydin? gülmeyecek miydi? gülmeyecek miydik? gülmeyecek miydiniz? gülmeyecek miydiler? gülmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülerdim gülerdin gülerdi gülerdik gülerdiniz gülerlerdi gülerdiler
Olumsuz gülmezdim gülmezdin gülmezdi gülmezdik gülmezdiniz gülmezlerdi gülmezdiler
Olumlu Soru güler miydim? güler miydin? güler miydi? güler miydik? güler miydiniz? gülerler miydi? güler miydiler?
Olumsuz Soru gülmez miydim? gülmez miydin? gülmez miydi? gülmez miydik? gülmez miydiniz? gülmezler miydi? gülmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmeliydim gülmeliydin gülmeliydi gülmeliydik gülmeliydiniz gülmeliydiler gülmelilerdi
Olumsuz gülmemeliydim gülmemeliydin gülmemeliydi gülmemeliydik gülmemeliydiniz gülmemeliydiler gülmemelilerdi
Olumlu Soru gülmeli miydim? gülmeli miydin? gülmeli miydi? gülmeli miydik? gülmeli miydiniz? gülmeli miydiler? gülmeliler miydi?
Olumsuz Soru gülmemeli miydim? gülmemeli miydin? gülmemeli miydi? gülmemeli miydik? gülmemeli miydiniz? gülmemeli miydiler? gülmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülseydim gülseydin gülseydi gülseydik gülseydiniz gülseydiler gülselerdi
Olumsuz gülmeseydim gülmeseydin gülmeseydi gülmeseydik gülmeseydiniz gülmeseydiler gülmeselerdi
Olumlu Soru gülse miydim? gülse miydin? gülse miydi? gülse miydik? gülse miydiniz? gülse miydiler? gülseler miydi?
Olumsuz Soru gülmese miydim? gülmese miydin? gülmese miydi? gülmese miydik? gülmese miydiniz? gülmese miydiler? gülmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu güleydim güleydin güleydi güleydik güleydiniz güleydiler gülelerdi
Olumsuz gülmeyeydim gülmeyeydin gülmeyeydi gülmeyeydik gülmeyeydiniz gülmeyeydiler gülmeyelerdi
Olumlu Soru güle miydim? güle miydin? güle miydi? güle miydik? güle miydiniz? güle miydiler? güleler miydi?
Olumsuz Soru gülmeye miydim? gülmeye miydin? gülmeye miydi? gülmeye miydik? gülmeye miydiniz? gülmeye miydiler? gülmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmekteydim gülmekteydin gülmekteydi gülmekteydik gülmekteydiniz gülmekteydiler gülmektelerdi
Olumsuz gülmemekteydim gülmemekteydin gülmemekteydi gülmemekteydik gülmemekteydiniz gülmemekteydiler gülmemektelerdi
Olumlu Soru gülmekte miydim? gülmekte miydin? gülmekte miydi? gülmekte miydik? gülmekte miydiniz? gülmekteler miydi? gülmekte miydiler?
Olumsuz Soru gülmemekte miydim? gülmemekte miydin? gülmemekte miydi? gülmemekte miydik? gülmemekte miydiniz? gülmemekteler miydi? gülmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülüyormuşum gülüyormuşsun gülüyormuş gülüyormuşuz gülüyormuşsunuz gülüyorlarmış gülüyormuşlar
Olumsuz gülmüyormuşum gülmüyormuşsun gülmüyormuş gülmüyormuşuz gülmüyormuşsunuz gülmüyorlarmış gülmüyormuşlar
Olumlu Soru gülüyor muymuşum? gülüyor muymuşsun? gülüyor muymuş? gülüyor muymuşuz? gülüyor muymuşsunuz? gülüyorlar mıymış? gülüyor muymuşlar?
Olumsuz Soru gülmüyor muymuşum? gülmüyor muymuşsun? gülmüyor muymuş? gülmüyor muymuşuz? gülmüyor muymuşsunuz? gülmüyorlar mıymış? gülmüyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmüştüm gülmüştün gülmüştü gülmüştük gülmüştünüz gülmüşlerdi gülmüştüler
Olumsuz gülmemişmişim gülmemişmişsin gülmemişmiş gülmemişmişiz gülmemişmişsiniz gülmemişlermiş gülmemişmişler
Olumlu Soru gülmüş müymüşüm? gülmüş müymüşsün? gülmüş müymüş? gülmüş müymüşüz? gülmüş müymüşsünüz? gülmüşler miymiş? gülmüş müymüşler?
Olumsuz Soru gülmemiş miymişim? gülmemiş miymişsin? gülmemiş miymiş? gülmemiş miymişiz? gülmemiş miymişsiniz? gülmemişler miymiş? gülmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülecekmişim gülecekmişsin gülecekmiş gülecekmişiz gülecekmişsiniz güleceklermiş gülecekmişler
Olumsuz gülmeyecekmişim gülmeyecekmişsin gülmeyecekmiş gülmeyecekmişiz gülmeyecekmişsiniz gülmeyeceklermiş gülmeyecekmişler
Olumlu Soru gülecek miymişim? gülecek miymişsin? gülecek miymiş? gülecek miymişiz? gülecek miymişsiniz? gülecek miymişler? gülecekler miymiş?
Olumsuz Soru gülmeyecek miymişim? gülmeyecek miymişsin? gülmeyecek miymiş? gülmeyecek miymişiz? gülmeyecek miymişsiniz? gülmeyecek miymişler? gülmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülermişim gülermişsin gülermiş gülermişiz gülermişsiniz gülerlermiş gülermişler
Olumsuz gülmezmişim gülmezmişsin gülmezmiş gülmezmişiz gülmezmişsiniz gülmezlermiş gülmezmişler
Olumlu Soru güler miymişim? güler miymişsin? güler miymiş? güler miymişiz? güler miymişsiniz? gülerler miymiş? güler miymişler?
Olumsuz Soru gülmez miymişim? gülmez miymişsin? gülmez miymiş? gülmez miymişiz? gülmez miymişsiniz? gülmezler miymiş? gülmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmeliymişim gülmeliymişsin gülmeliymiş gülmeliymişiz gülmeliymişsiniz gülmeliymişler gülmelilermiş
Olumsuz gülmemeliymişim gülmemeliymişsin gülmemeliymiş gülmemeliymişiz gülmemeliymişsiniz gülmemeliymişler gülmemelilermiş
Olumlu Soru gülmeli miymişim? gülmeli miymişsin? gülmeli miymiş? gülmeli miymişiz? gülmeli miymişsiniz? gülmeli miymişler? gülmeliler miymiş?
Olumsuz Soru gülmemeli miymişim? gülmemeli miymişsin? gülmemeli miymiş? gülmemeli miymişiz? gülmemeli miymişsiniz? gülmemeli miymişler? gülmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülseymişim gülseymişsin gülseymiş gülseymişiz gülseymişsiniz gülseymişler gülselermiş
Olumsuz gülmeseymişim gülmeseymişsin gülmeseymiş gülmeseymişiz gülmeseymişsiniz gülmeseymişler gülmeselermiş
Olumlu Soru gülse miymişim? gülse miymişsin? gülse miymiş? gülse miymişiz? gülse miymişsiniz? gülse miymişler? gülseler miymiş?
Olumsuz Soru gülmese miymişim? gülmese miymişsin? gülmese miymiş? gülmese miymişiz? gülmese miymişsiniz? gülmese miymişler? gülmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu güleymişim güleymişsin güleymiş güleymişiz güleymişsiniz güleymişler gülelermiş
Olumsuz gülmeyeymişim gülmeyeymişsin gülmeyeymiş gülmeyeymişiz gülmeyeymişsiniz gülmeyeymişler gülmeyelermiş
Olumlu Soru güle miymişim? güle miymişsin? güle miymiş? güle miymişiz? güle miymişsiniz? güle miymişler? güleler miymiş?
Olumsuz Soru gülmeye miymişim? gülmeye miymişsin? gülmeye miymiş? gülmeye miymişiz? gülmeye miymişsiniz? gülmeye miymişler? gülmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmekteymişim gülmekteymişsin gülmekteymiş gülmekteymişiz gülmekteymişsiniz gülmekteymişler gülmektelermiş
Olumsuz gülmemekteymişim gülmemekteymişsin gülmemekteymiş gülmemekteymişiz gülmemekteymişsiniz gülmemekteymişler gülmemektelermiş
Olumlu Soru gülmekte miymişim? gülmekte miymişsin? gülmekte miymiş? gülmekte miymişiz? gülmekte miymişsiniz? gülmekteler miymiş? gülmekte miymişler?
Olumsuz Soru gülmemekte miymişim? gülmemekte miymişsin? gülmemekte miymiş? gülmemekte miymişiz? gülmemekte miymişsiniz? gülmemekteler miymiş? gülmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülüyorsam gülüyorsan gülüyorsa gülüyorsak gülüyorsanız gülüyorsalar gülüyorlarsa
Olumsuz gülmüyorsam gülmüyorsan gülmüyorsa gülmüyorsak gülmüyorsanız gülmüyorsalar gülmüyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu güldüysem güldüysen güldüyse güldüysek güldüyseniz güldüyseler güldülerse
Olumsuz gülmediysem gülmediysen gülmediyse gülmediysek gülmediyseniz gülmediyseler gülmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmüşsem gülmüşsen gülmüşse gülmüşsek gülmüşseniz gülmüşlerse gülmüşseler
Olumsuz gülmemişsem gülmemişsen gülmemişse gülmemişsek gülmemişseniz gülmemişlerse gülmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu güleceksem güleceksen gülecekse güleceksek gülecekseniz güleceklerse gülecekseler
Olumsuz gülmeyeceksem gülmeyeceksen gülmeyecekse gülmeyeceksek gülmeyecekseniz gülmeyeceklerse gülmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülersem gülersen gülerse gülersek gülerseniz gülerlerse gülerseler
Olumsuz gülmezsem gülmezsen gülmezse gülmezsek gülmezseniz gülmezlerse gülmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmeliysem gülmeliysen gülmeliyse gülmeliysek gülmeliyseniz gülmeliyseler gülmelilerse
Olumsuz gülmemeliysem gülmemeliysen gülmemeliyse gülmemeliysek gülmemeliyseniz gülmemeliyseler gülmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gülmekteysem gülmekteysen gülmekteyse gülmekteysek gülmekteyseniz gülmekteyseler gülmektelerse
Olumsuz gülmemekteysem gülmemekteysen gülmemekteyse gülmemekteysek gülmemekteyseniz gülmemekteyseler gülmemektelerse