Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu geliyorum geliyorsun geliyor geliyoruz geliyorsunuz geliyorlar
Olumsuz gelmiyorum gelmiyorsun gelmiyor gelmiyoruz gelmiyorsunuz gelmiyorlar
Olumlu Soru geliyor muyum? geliyor musun? geliyor mu? geliyor muyuz? geliyor musunuz? geliyorlar mı?
Olumsuz Soru gelmiyor muyum? gelmiyor musun? gelmiyor mu? gelmiyor muyuz? gelmiyor musunuz? gelmiyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu geldim geldin geldi geldik geldiniz geldiler
Olumsuz gelmedim gelmedin gelmedi gelmedik gelmediniz gelmediler
Olumlu Soru geldim mi? geldin mi? geldi mi? geldik mi? geldiniz mi? geldiler mi?
Olumsuz Soru gelmedim mi? gelmedin mi? gelmedi mi? gelmedik mi? gelmediniz mi? gelmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gelmişim gelmişsin gelmiş gelmişiz gelmişsiniz gelmişler
Olumsuz gelmemişim gelmemişsin gelmemiş gelmemişiz gelmemişsiniz gelmemişler
Olumlu Soru gelmiş miyim? gelmiş misin? gelmiş mi? gelmiş miyiz? gelmiş misiniz? gelmişler mi?
Olumsuz Soru gelmemiş miyim? gelmemiş misin? gelmemiş mi? gelmemiş miyiz? gelmemiş misiniz? gelmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu geleceğim geleceksin gelecek geleceğiz geleceksiniz gelecekler
Olumsuz gelmeyeceğim gelmeyeceksin gelmeyecek gelmeyeceğiz gelmeyeceksiniz gelmeyecekler
Olumlu Soru gelecek miyim? gelecek misin? gelecek mi? gelecek miyiz? gelecek misiniz? gelecekler mi?
Olumsuz Soru gelmeyecek miyim? gelmeyecek misin? gelmeyecek mi? gelmeyecek miyiz? gelmeyecek misiniz? gelmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gelirim gelirsin gelir geliriz gelirsiniz gelirler
Olumsuz gelmem gelmezsin gelmez gelmeyiz gelmezsiniz gelmezler
Olumlu Soru gelir miyim? gelir misin? gelir mi? gelir miyiz? gelir misiniz? gelirler mi?
Olumsuz Soru gelmez miyim? gelmez misin? gelmez mi? gelmez miyiz? gelmez misiniz? gelmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gelmeliyim gelmelisin gelmeli gelmeliyiz gelmelisiniz gelmeliler
Olumsuz gelmemeliyim gelmemelisin gelmemeli gelmemeliyiz gelmemelisiniz gelmemeliler
Olumlu Soru gelmeli miyim? gelmeli misin? gelmeli mi? gelmeli miyiz? gelmeli misiniz? gelmeliler mi?
Olumsuz Soru gelmemeli miyim? gelmemeli misin? gelmemeli mi? gelmemeli miyiz? gelmemeli misiniz? gelmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gelsem gelsen gelse gelsek gelseniz gelseler
Olumsuz gelmesem gelmesen gelmese gelmesek gelmeseniz gelmeseler
Olumlu Soru gelsem mi? gelsen mi? gelse mi? gelsek mi? gelseniz mi? gelseler mi?
Olumsuz Soru gelmesem mi? gelmesen mi? gelmese mi? gelmesek mi? gelmeseniz mi? gelmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu geleyim gel gelsin gelelim gelin gelsinler
Olumsuz gelmeyeyim gelme gelmesin gelmeyelim gelmeyin gelmesinler
Olumlu Soru geleyim mi? ? gelsin mi? gelelim mi? ? gelsinler mi?
Olumsuz Soru gelmeyeyim mi? ? gelmesin mi? gelmeyelim mi? ? gelmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gelmekteyim gelmektesin gelmekte gelmekteyiz gelmektesiniz gelmekteler
Olumsuz gelmemekteyim gelmemektesin gelmemekte gelmemekteyiz gelmemektesiniz gelmemekteler
Olumlu Soru gelmekte miyim? gelmekte misin? gelmekte mi? gelmekte miyiz? gelmekte misiniz? gelmekteler mi?
Olumsuz Soru gelmemekte miyim? gelmemekte misin? gelmemekte mi? gelmemekte miyiz? gelmemekte misiniz? gelmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geliyordum geliyordun geliyordu geliyorduk geliyordunuz geliyorlardı geliyordular
Olumsuz gelmiyordum gelmiyordun gelmiyordu gelmiyorduk gelmiyordunuz gelmiyorlardı gelmiyordular
Olumlu Soru geliyor muydum? geliyor muydun? geliyor muydu? geliyor muyduk? geliyor muydunuz? geliyorlar mıydı? geliyor muydular?
Olumsuz Soru gelmiyor muydum? gelmiyor muydun? gelmiyor muydu? gelmiyor muyduk? gelmiyor muydunuz? gelmiyorlar mıydı? gelmiyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geldiydim geldiydin geldiydi geldiydik geldiydiniz geldiydiler geldilerdi
Olumsuz gelmediydim gelmediydin gelmediydi gelmediydik gelmediydiniz gelmediydiler gelmedilerdi
Olumlu Soru geldi miydim? geldi miydin? geldi miydi? geldi miydik? geldi miydiniz? geldi miydiler? geldiler miydi?
Olumsuz Soru gelmedi miydim? gelmedi miydin? gelmedi miydi? gelmedi miydik? gelmedi miydiniz? gelmedi miydiler? gelmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmiştim gelmiştin gelmişti gelmiştik gelmiştiniz gelmişlerdi gelmiştiler
Olumsuz gelmemiştim gelmemiştin gelmemişti gelmemiştik gelmemiştiniz gelmemişlerdi gelmemiştiler
Olumlu Soru gelmiş miydim? gelmiş miydin? gelmiş miydi? gelmiş miydik? gelmiş miydiniz? gelmişler miydi? gelmiş miydiler?
Olumsuz Soru gelmemiş miydim? gelmemiş miydin? gelmemiş miydi? gelmemiş miydik? gelmemiş miydiniz? gelmemişler miydi? gelmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelecektim gelecektin gelecekti gelecektik gelecektiniz geleceklerdi gelecektiler
Olumsuz gelmeyecektim gelmeyecektin gelmeyecekti gelmeyecektik gelmeyecektiniz gelmeyeceklerdi gelmeyecektiler
Olumlu Soru gelecek miydim? gelecek miydin? gelecek miydi? gelecek miydik? gelecek miydiniz? gelecek miydiler? gelecekler miydi?
Olumsuz Soru gelmeyecek miydim? gelmeyecek miydin? gelmeyecek miydi? gelmeyecek miydik? gelmeyecek miydiniz? gelmeyecek miydiler? gelmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelirdim gelirdin gelirdi gelirdik gelirdiniz gelirlerdi gelirdiler
Olumsuz gelmezdim gelmezdin gelmezdi gelmezdik gelmezdiniz gelmezlerdi gelmezdiler
Olumlu Soru gelir miydim? gelir miydin? gelir miydi? gelir miydik? gelir miydiniz? gelirler miydi? gelir miydiler?
Olumsuz Soru gelmez miydim? gelmez miydin? gelmez miydi? gelmez miydik? gelmez miydiniz? gelmezler miydi? gelmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmeliydim gelmeliydin gelmeliydi gelmeliydik gelmeliydiniz gelmeliydiler gelmelilerdi
Olumsuz gelmemeliydim gelmemeliydin gelmemeliydi gelmemeliydik gelmemeliydiniz gelmemeliydiler gelmemelilerdi
Olumlu Soru gelmeli miydim? gelmeli miydin? gelmeli miydi? gelmeli miydik? gelmeli miydiniz? gelmeli miydiler? gelmeliler miydi?
Olumsuz Soru gelmemeli miydim? gelmemeli miydin? gelmemeli miydi? gelmemeli miydik? gelmemeli miydiniz? gelmemeli miydiler? gelmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelseydim gelseydin gelseydi gelseydik gelseydiniz gelseydiler gelselerdi
Olumsuz gelmeseydim gelmeseydin gelmeseydi gelmeseydik gelmeseydiniz gelmeseydiler gelmeselerdi
Olumlu Soru gelse miydim? gelse miydin? gelse miydi? gelse miydik? gelse miydiniz? gelse miydiler? gelseler miydi?
Olumsuz Soru gelmese miydim? gelmese miydin? gelmese miydi? gelmese miydik? gelmese miydiniz? gelmese miydiler? gelmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geleydim geleydin geleydi geleydik geleydiniz geleydiler gelelerdi
Olumsuz gelmeyeydim gelmeyeydin gelmeyeydi gelmeyeydik gelmeyeydiniz gelmeyeydiler gelmeyelerdi
Olumlu Soru gele miydim? gele miydin? gele miydi? gele miydik? gele miydiniz? gele miydiler? geleler miydi?
Olumsuz Soru gelmeye miydim? gelmeye miydin? gelmeye miydi? gelmeye miydik? gelmeye miydiniz? gelmeye miydiler? gelmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmekteydim gelmekteydin gelmekteydi gelmekteydik gelmekteydiniz gelmekteydiler gelmektelerdi
Olumsuz gelmemekteydim gelmemekteydin gelmemekteydi gelmemekteydik gelmemekteydiniz gelmemekteydiler gelmemektelerdi
Olumlu Soru gelmekte miydim? gelmekte miydin? gelmekte miydi? gelmekte miydik? gelmekte miydiniz? gelmekteler miydi? gelmekte miydiler?
Olumsuz Soru gelmemekte miydim? gelmemekte miydin? gelmemekte miydi? gelmemekte miydik? gelmemekte miydiniz? gelmemekteler miydi? gelmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geliyormuşum geliyormuşsun geliyormuş geliyormuşuz geliyormuşsunuz geliyorlarmış geliyormuşlar
Olumsuz gelmiyormuşum gelmiyormuşsun gelmiyormuş gelmiyormuşuz gelmiyormuşsunuz gelmiyorlarmış gelmiyormuşlar
Olumlu Soru geliyor muymuşum? geliyor muymuşsun? geliyor muymuş? geliyor muymuşuz? geliyor muymuşsunuz? geliyorlar mıymış? geliyor muymuşlar?
Olumsuz Soru gelmiyor muymuşum? gelmiyor muymuşsun? gelmiyor muymuş? gelmiyor muymuşuz? gelmiyor muymuşsunuz? gelmiyorlar mıymış? gelmiyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmişmişim gelmişmişsin gelmişmiş gelmişmişiz gelmişmişsiniz gelmişlermiş gelmişmişler
Olumsuz gelmemişmişim gelmemişmişsin gelmemişmiş gelmemişmişiz gelmemişmişsiniz gelmemişlermiş gelmemişmişler
Olumlu Soru gelmiş miymişim? gelmiş miymişsin? gelmiş miymiş? gelmiş miymişiz? gelmiş miymişsiniz? gelmişler miymiş? gelmiş miymişler?
Olumsuz Soru gelmemiş miymişim? gelmemiş miymişsin? gelmemiş miymiş? gelmemiş miymişiz? gelmemiş miymişsiniz? gelmemişler miymiş? gelmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelecekmişim gelecekmişsin gelecekmiş gelecekmişiz gelecekmişsiniz geleceklermiş gelecekmişler
Olumsuz gelmeyecekmişim gelmeyecekmişsin gelmeyecekmiş gelmeyecekmişiz gelmeyecekmişsiniz gelmeyeceklermiş gelmeyecekmişler
Olumlu Soru gelecek miymişim? gelecek miymişsin? gelecek miymiş? gelecek miymişiz? gelecek miymişsiniz? gelecek miymişler? gelecekler miymiş?
Olumsuz Soru gelmeyecek miymişim? gelmeyecek miymişsin? gelmeyecek miymiş? gelmeyecek miymişiz? gelmeyecek miymişsiniz? gelmeyecek miymişler? gelmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelirmişim gelirmişsin gelirmiş gelirmişiz gelirmişsiniz gelirlermiş gelirmişler
Olumsuz gelmezmişim gelmezmişsin gelmezmiş gelmezmişiz gelmezmişsiniz gelmezlermiş gelmezmişler
Olumlu Soru gelir miymişim? gelir miymişsin? gelir miymiş? gelir miymişiz? gelir miymişsiniz? gelirler miymiş? gelir miymişler?
Olumsuz Soru gelmez miymişim? gelmez miymişsin? gelmez miymiş? gelmez miymişiz? gelmez miymişsiniz? gelmezler miymiş? gelmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmeliymişim gelmeliymişsin gelmeliymiş gelmeliymişiz gelmeliymişsiniz gelmeliymişler gelmelilermiş
Olumsuz gelmemeliymişim gelmemeliymişsin gelmemeliymiş gelmemeliymişiz gelmemeliymişsiniz gelmemeliymişler gelmemelilermiş
Olumlu Soru gelmeli miymişim? gelmeli miymişsin? gelmeli miymiş? gelmeli miymişiz? gelmeli miymişsiniz? gelmeli miymişler? gelmeliler miymiş?
Olumsuz Soru gelmemeli miymişim? gelmemeli miymişsin? gelmemeli miymiş? gelmemeli miymişiz? gelmemeli miymişsiniz? gelmemeli miymişler? gelmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelseymişim gelseymişsin gelseymiş gelseymişiz gelseymişsiniz gelseymişler gelselermiş
Olumsuz gelmeseymişim gelmeseymişsin gelmeseymiş gelmeseymişiz gelmeseymişsiniz gelmeseymişler gelmeselermiş
Olumlu Soru gelse miymişim? gelse miymişsin? gelse miymiş? gelse miymişiz? gelse miymişsiniz? gelse miymişler? gelseler miymiş?
Olumsuz Soru gelmese miymişim? gelmese miymişsin? gelmese miymiş? gelmese miymişiz? gelmese miymişsiniz? gelmese miymişler? gelmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geleymişim geleymişsin geleymiş geleymişiz geleymişsiniz geleymişler gelelermiş
Olumsuz gelmeyeymişim gelmeyeymişsin gelmeyeymiş gelmeyeymişiz gelmeyeymişsiniz gelmeyeymişler gelmeyelermiş
Olumlu Soru gele miymişim? gele miymişsin? gele miymiş? gele miymişiz? gele miymişsiniz? gele miymişler? geleler miymiş?
Olumsuz Soru gelmeye miymişim? gelmeye miymişsin? gelmeye miymiş? gelmeye miymişiz? gelmeye miymişsiniz? gelmeye miymişler? gelmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmekteymişim gelmekteymişsin gelmekteymiş gelmekteymişiz gelmekteymişsiniz gelmekteymişler gelmektelermiş
Olumsuz gelmemekteymişim gelmemekteymişsin gelmemekteymiş gelmemekteymişiz gelmemekteymişsiniz gelmemekteymişler gelmemektelermiş
Olumlu Soru gelmekte miymişim? gelmekte miymişsin? gelmekte miymiş? gelmekte miymişiz? gelmekte miymişsiniz? gelmekteler miymiş? gelmekte miymişler?
Olumsuz Soru gelmemekte miymişim? gelmemekte miymişsin? gelmemekte miymiş? gelmemekte miymişiz? gelmemekte miymişsiniz? gelmemekteler miymiş? gelmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geliyorsam geliyorsan geliyorsa geliyorsak geliyorsanız geliyorsalar geliyorlarsa
Olumsuz gelmiyorsam gelmiyorsan gelmiyorsa gelmiyorsak gelmiyorsanız gelmiyorsalar gelmiyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geldiysem geldiysen geldiyse geldiysek geldiyseniz geldiyseler geldilerse
Olumsuz gelmediysem gelmediysen gelmediyse gelmediysek gelmediyseniz gelmediyseler gelmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmişsem gelmişsen gelmişse gelmişsek gelmişseniz gelmişlerse gelmişseler
Olumsuz gelmemişsem gelmemişsen gelmemişse gelmemişsek gelmemişseniz gelmemişlerse gelmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu geleceksem geleceksen gelecekse geleceksek gelecekseniz geleceklerse gelecekseler
Olumsuz gelmeyeceksem gelmeyeceksen gelmeyecekse gelmeyeceksek gelmeyecekseniz gelmeyeceklerse gelmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelirsem gelirsen gelirse gelirsek gelirseniz gelirlerse gelirseler
Olumsuz gelmezsem gelmezsen gelmezse gelmezsek gelmezseniz gelmezlerse gelmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmeliysem gelmeliysen gelmeliyse gelmeliysek gelmeliyseniz gelmeliyseler gelmelilerse
Olumsuz gelmemeliysem gelmemeliysen gelmemeliyse gelmemeliysek gelmemeliyseniz gelmemeliyseler gelmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gelmekteysem gelmekteysen gelmekteyse gelmekteysek gelmekteyseniz gelmekteyseler gelmektelerse
Olumsuz gelmemekteysem gelmemekteysen gelmemekteyse gelmemekteysek gelmemekteyseniz gelmemekteyseler gelmemektelerse