Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gidiyorum gidiyorsun gidiyor gidiyoruz gidiyorsunuz gidiyorlar
Olumsuz gitmiyorum gitmiyorsun gitmiyor gitmiyoruz gitmiyorsunuz gitmiyorlar
Olumlu Soru gidiyor muyum? gidiyor musun? gidiyor mu? gidiyor muyuz? gidiyor musunuz? gidiyorlar mı?
Olumsuz Soru gitmiyor muyum? gitmiyor musun? gitmiyor mu? gitmiyor muyuz? gitmiyor musunuz? gitmiyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gittim gittin gitti gittik gittiniz gittiler
Olumsuz gitmedim gitmedin gitmedi gitmedik gitmediniz gitmediler
Olumlu Soru gittim mi? gittin mi? gitti mi? gittik mi? gittiniz mi? gittiler mi?
Olumsuz Soru gitmedim mi? gitmedin mi? gitmedi mi? gitmedik mi? gitmediniz mi? gitmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gitmişim gitmişsin gitmiş gitmişiz gitmişsiniz gitmişler
Olumsuz gitmemişim gitmemişsin gitmemiş gitmemişiz gitmemişsiniz gitmemişler
Olumlu Soru gitmiş miyim? gitmiş misin? gitmiş mi? gitmiş miyiz? gitmiş misiniz? gitmişler mi?
Olumsuz Soru gitmemiş miyim? gitmemiş misin? gitmemiş mi? gitmemiş miyiz? gitmemiş misiniz? gitmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gideceğim gideceksin gidecek gideceğiz gideceksiniz gidecekler
Olumsuz gitmeyeceğim gitmeyeceksin gitmeyecek gitmeyeceğiz gitmeyeceksiniz gitmeyecekler
Olumlu Soru gidecek miyim? gidecek misin? gidecek mi? gidecek miyiz? gidecek misiniz? gidecekler mi?
Olumsuz Soru gitmeyecek miyim? gitmeyecek misin? gitmeyecek mi? gitmeyecek miyiz? gitmeyecek misiniz? gitmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu giderim gidersin gider gideriz gidersiniz giderler
Olumsuz gitmem gitmezsin gitmez gitmeyiz gitmezsiniz gitmezler
Olumlu Soru gider miyim? gider misin? gider mi? gider miyiz? gider misiniz? giderler mi?
Olumsuz Soru gitmez miyim? gitmez misin? gitmez mi? gitmez miyiz? gitmez misiniz? gitmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gitmeliyim gitmelisin gitmeli gitmeliyiz gitmelisiniz gitmeliler
Olumsuz gitmemeliyim gitmemelisin gitmemeli gitmemeliyiz gitmemelisiniz gitmemeliler
Olumlu Soru gitmeli miyim? gitmeli misin? gitmeli mi? gitmeli miyiz? gitmeli misiniz? gitmeliler mi?
Olumsuz Soru gitmemeli miyim? gitmemeli misin? gitmemeli mi? gitmemeli miyiz? gitmemeli misiniz? gitmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gitsem gitsen gitse gitsek gitseniz gitseler
Olumsuz gitmesem gitmesen gitmese gitmesek gitmeseniz gitmeseler
Olumlu Soru gitsem mi? gitsen mi? gitse mi? gitsek mi? gitseniz mi? gitseler mi?
Olumsuz Soru gitmesem mi? gitmesen mi? gitmese mi? gitmesek mi? gitmeseniz mi? gitmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gideyim git gitsin gidelim gidin gitsinler
Olumsuz gitmeyeyim gitme gitmesin gitmeyelim gitmeyin gitmesinler
Olumlu Soru gideyim mi? ? gitsin mi? gidelim mi? ? gitsinler mi?
Olumsuz Soru gitmeyeyim mi? ? gitmesin mi? gitmeyelim mi? ? gitmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gitmekteyim gitmektesin gitmekte gitmekteyiz gitmektesiniz gitmekteler
Olumsuz gitmemekteyim gitmemektesin gitmemekte gitmemekteyiz gitmemektesiniz gitmemekteler
Olumlu Soru gitmekte miyim? gitmekte misin? gitmekte mi? gitmekte miyiz? gitmekte misiniz? gitmekteler mi?
Olumsuz Soru gitmemekte miyim? gitmemekte misin? gitmemekte mi? gitmemekte miyiz? gitmemekte misiniz? gitmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidiyordum gidiyordun gidiyordu gidiyorduk gidiyordunuz gidiyorlardı gidiyordular
Olumsuz gitmiyordum gitmiyordun gitmiyordu gitmiyorduk gitmiyordunuz gitmiyorlardı gitmiyordular
Olumlu Soru gidiyor muydum? gidiyor muydun? gidiyor muydu? gidiyor muyduk? gidiyor muydunuz? gidiyorlar mıydı? gidiyor muydular?
Olumsuz Soru gitmiyor muydum? gitmiyor muydun? gitmiyor muydu? gitmiyor muyduk? gitmiyor muydunuz? gitmiyorlar mıydı? gitmiyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gittiydim gittiydin gittiydi gittiydik gittiydiniz gittiydiler gittilerdi
Olumsuz gitmediydim gitmediydin gitmediydi gitmediydik gitmediydiniz gitmediydiler gitmedilerdi
Olumlu Soru gitti miydim? gitti miydin? gitti miydi? gitti miydik? gitti miydiniz? gitti miydiler? gittiler miydi?
Olumsuz Soru gitmedi miydim? gitmedi miydin? gitmedi miydi? gitmedi miydik? gitmedi miydiniz? gitmedi miydiler? gitmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmiştim gitmiştin gitmişti gitmiştik gitmiştiniz gitmişlerdi gitmiştiler
Olumsuz gitmemiştim gitmemiştin gitmemişti gitmemiştik gitmemiştiniz gitmemişlerdi gitmemiştiler
Olumlu Soru gitmiş miydim? gitmiş miydin? gitmiş miydi? gitmiş miydik? gitmiş miydiniz? gitmişler miydi? gitmiş miydiler?
Olumsuz Soru gitmemiş miydim? gitmemiş miydin? gitmemiş miydi? gitmemiş miydik? gitmemiş miydiniz? gitmemişler miydi? gitmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidecektim gidecektin gidecekti gidecektik gidecektiniz gideceklerdi gidecektiler
Olumsuz gitmeyecektim gitmeyecektin gitmeyecekti gitmeyecektik gitmeyecektiniz gitmeyeceklerdi gitmeyecektiler
Olumlu Soru gidecek miydim? gidecek miydin? gidecek miydi? gidecek miydik? gidecek miydiniz? gidecek miydiler? gidecekler miydi?
Olumsuz Soru gitmeyecek miydim? gitmeyecek miydin? gitmeyecek miydi? gitmeyecek miydik? gitmeyecek miydiniz? gitmeyecek miydiler? gitmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu giderdim giderdin giderdi giderdik giderdiniz giderlerdi giderdiler
Olumsuz gitmezdim gitmezdin gitmezdi gitmezdik gitmezdiniz gitmezlerdi gitmezdiler
Olumlu Soru gider miydim? gider miydin? gider miydi? gider miydik? gider miydiniz? giderler miydi? gider miydiler?
Olumsuz Soru gitmez miydim? gitmez miydin? gitmez miydi? gitmez miydik? gitmez miydiniz? gitmezler miydi? gitmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmeliydim gitmeliydin gitmeliydi gitmeliydik gitmeliydiniz gitmeliydiler gitmelilerdi
Olumsuz gitmemeliydim gitmemeliydin gitmemeliydi gitmemeliydik gitmemeliydiniz gitmemeliydiler gitmemelilerdi
Olumlu Soru gitmeli miydim? gitmeli miydin? gitmeli miydi? gitmeli miydik? gitmeli miydiniz? gitmeli miydiler? gitmeliler miydi?
Olumsuz Soru gitmemeli miydim? gitmemeli miydin? gitmemeli miydi? gitmemeli miydik? gitmemeli miydiniz? gitmemeli miydiler? gitmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitseydim gitseydin gitseydi gitseydik gitseydiniz gitseydiler gitselerdi
Olumsuz gitmeseydim gitmeseydin gitmeseydi gitmeseydik gitmeseydiniz gitmeseydiler gitmeselerdi
Olumlu Soru gitse miydim? gitse miydin? gitse miydi? gitse miydik? gitse miydiniz? gitse miydiler? gitseler miydi?
Olumsuz Soru gitmese miydim? gitmese miydin? gitmese miydi? gitmese miydik? gitmese miydiniz? gitmese miydiler? gitmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gideydim gideydin gideydi gideydik gideydiniz gideydiler gidelerdi
Olumsuz gitmeyeydim gitmeyeydin gitmeyeydi gitmeyeydik gitmeyeydiniz gitmeyeydiler gitmeyelerdi
Olumlu Soru gide miydim? gide miydin? gide miydi? gide miydik? gide miydiniz? gide miydiler? gideler miydi?
Olumsuz Soru gitmeye miydim? gitmeye miydin? gitmeye miydi? gitmeye miydik? gitmeye miydiniz? gitmeye miydiler? gitmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmekteydim gitmekteydin gitmekteydi gitmekteydik gitmekteydiniz gitmekteydiler gitmektelerdi
Olumsuz gitmemekteydim gitmemekteydin gitmemekteydi gitmemekteydik gitmemekteydiniz gitmemekteydiler gitmemektelerdi
Olumlu Soru gitmekte miydim? gitmekte miydin? gitmekte miydi? gitmekte miydik? gitmekte miydiniz? gitmekteler miydi? gitmekte miydiler?
Olumsuz Soru gitmemekte miydim? gitmemekte miydin? gitmemekte miydi? gitmemekte miydik? gitmemekte miydiniz? gitmemekteler miydi? gitmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidiyormuşum gidiyormuşsun gidiyormuş gidiyormuşuz gidiyormuşsunuz gidiyorlarmış gidiyormuşlar
Olumsuz gitmiyormuşum gitmiyormuşsun gitmiyormuş gitmiyormuşuz gitmiyormuşsunuz gitmiyorlarmış gitmiyormuşlar
Olumlu Soru gidiyor muymuşum? gidiyor muymuşsun? gidiyor muymuş? gidiyor muymuşuz? gidiyor muymuşsunuz? gidiyorlar mıymış? gidiyor muymuşlar?
Olumsuz Soru gitmiyor muymuşum? gitmiyor muymuşsun? gitmiyor muymuş? gitmiyor muymuşuz? gitmiyor muymuşsunuz? gitmiyorlar mıymış? gitmiyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmişmişim gitmişmişsin gitmişmiş gitmişmişiz gitmişmişsiniz gitmişlermiş gitmişmişler
Olumsuz gitmemişmişim gitmemişmişsin gitmemişmiş gitmemişmişiz gitmemişmişsiniz gitmemişlermiş gitmemişmişler
Olumlu Soru gitmiş miymişim? gitmiş miymişsin? gitmiş miymiş? gitmiş miymişiz? gitmiş miymişsiniz? gitmişler miymiş? gitmiş miymişler?
Olumsuz Soru gitmemiş miymişim? gitmemiş miymişsin? gitmemiş miymiş? gitmemiş miymişiz? gitmemiş miymişsiniz? gitmemişler miymiş? gitmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidecekmişim gidecekmişsin gidecekmiş gidecekmişiz gidecekmişsiniz gideceklermiş gidecekmişler
Olumsuz gitmeyecekmişim gitmeyecekmişsin gitmeyecekmiş gitmeyecekmişiz gitmeyecekmişsiniz gitmeyeceklermiş gitmeyecekmişler
Olumlu Soru gidecek miymişim? gidecek miymişsin? gidecek miymiş? gidecek miymişiz? gidecek miymişsiniz? gidecek miymişler? gidecekler miymiş?
Olumsuz Soru gitmeyecek miymişim? gitmeyecek miymişsin? gitmeyecek miymiş? gitmeyecek miymişiz? gitmeyecek miymişsiniz? gitmeyecek miymişler? gitmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidermişim gidermişsin gidermiş gidermişiz gidermişsiniz giderlermiş gidermişler
Olumsuz gitmezmişim gitmezmişsin gitmezmiş gitmezmişiz gitmezmişsiniz gitmezlermiş gitmezmişler
Olumlu Soru gider miymişim? gider miymişsin? gider miymiş? gider miymişiz? gider miymişsiniz? giderler miymiş? gider miymişler?
Olumsuz Soru gitmez miymişim? gitmez miymişsin? gitmez miymiş? gitmez miymişiz? gitmez miymişsiniz? gitmezler miymiş? gitmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmeliymişim gitmeliymişsin gitmeliymiş gitmeliymişiz gitmeliymişsiniz gitmeliymişler gitmelilermiş
Olumsuz gitmemeliymişim gitmemeliymişsin gitmemeliymiş gitmemeliymişiz gitmemeliymişsiniz gitmemeliymişler gitmemelilermiş
Olumlu Soru gitmeli miymişim? gitmeli miymişsin? gitmeli miymiş? gitmeli miymişiz? gitmeli miymişsiniz? gitmeli miymişler? gitmeliler miymiş?
Olumsuz Soru gitmemeli miymişim? gitmemeli miymişsin? gitmemeli miymiş? gitmemeli miymişiz? gitmemeli miymişsiniz? gitmemeli miymişler? gitmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitseymişim gitseymişsin gitseymiş gitseymişiz gitseymişsiniz gitseymişler gitselermiş
Olumsuz gitmeseymişim gitmeseymişsin gitmeseymiş gitmeseymişiz gitmeseymişsiniz gitmeseymişler gitmeselermiş
Olumlu Soru gitse miymişim? gitse miymişsin? gitse miymiş? gitse miymişiz? gitse miymişsiniz? gitse miymişler? gitseler miymiş?
Olumsuz Soru gitmese miymişim? gitmese miymişsin? gitmese miymiş? gitmese miymişiz? gitmese miymişsiniz? gitmese miymişler? gitmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gideymişim gideymişsin gideymiş gideymişiz gideymişsiniz gideymişler gidelermiş
Olumsuz gitmeyeymişim gitmeyeymişsin gitmeyeymiş gitmeyeymişiz gitmeyeymişsiniz gitmeyeymişler gitmeyelermiş
Olumlu Soru gide miymişim? gide miymişsin? gide miymiş? gide miymişiz? gide miymişsiniz? gide miymişler? gideler miymiş?
Olumsuz Soru gitmeye miymişim? gitmeye miymişsin? gitmeye miymiş? gitmeye miymişiz? gitmeye miymişsiniz? gitmeye miymişler? gitmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmekteymişim gitmekteymişsin gitmekteymiş gitmekteymişiz gitmekteymişsiniz gitmekteymişler gitmektelermiş
Olumsuz gitmemekteymişim gitmemekteymişsin gitmemekteymiş gitmemekteymişiz gitmemekteymişsiniz gitmemekteymişler gitmemektelermiş
Olumlu Soru gitmekte miymişim? gitmekte miymişsin? gitmekte miymiş? gitmekte miymişiz? gitmekte miymişsiniz? gitmekteler miymiş? gitmekte miymişler?
Olumsuz Soru gitmemekte miymişim? gitmemekte miymişsin? gitmemekte miymiş? gitmemekte miymişiz? gitmemekte miymişsiniz? gitmemekteler miymiş? gitmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidiyorsam gidiyorsan gidiyorsa gidiyorsak gidiyorsanız gidiyorsalar gidiyorlarsa
Olumsuz gitmiyorsam gitmiyorsan gitmiyorsa gitmiyorsak gitmiyorsanız gitmiyorsalar gitmiyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gittiysem gittiysen gittiyse gittiysek gittiyseniz gittiyseler gittilerse
Olumsuz gitmediysem gitmediysen gitmediyse gitmediysek gitmediyseniz gitmediyseler gitmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmişsem gitmişsen gitmişse gitmişsek gitmişseniz gitmişlerse gitmişseler
Olumsuz gitmemişsem gitmemişsen gitmemişse gitmemişsek gitmemişseniz gitmemişlerse gitmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gideceksem gideceksen gidecekse gideceksek gidecekseniz gideceklerse gidecekseler
Olumsuz gitmeyeceksem gitmeyeceksen gitmeyecekse gitmeyeceksek gitmeyecekseniz gitmeyeceklerse gitmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gidersem gidersen giderse gidersek giderseniz giderlerse giderseler
Olumsuz gitmezsem gitmezsen gitmezse gitmezsek gitmezseniz gitmezlerse gitmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmeliysem gitmeliysen gitmeliyse gitmeliysek gitmeliyseniz gitmeliyseler gitmelilerse
Olumsuz gitmemeliysem gitmemeliysen gitmemeliyse gitmemeliysek gitmemeliyseniz gitmemeliyseler gitmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gitmekteysem gitmekteysen gitmekteyse gitmekteysek gitmekteyseniz gitmekteyseler gitmektelerse
Olumsuz gitmemekteysem gitmemekteysen gitmemekteyse gitmemekteysek gitmemekteyseniz gitmemekteyseler gitmemektelerse