Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görüyorum görüyorsun görüyor görüyoruz görüyorsunuz görüyorlar
Olumsuz görmüyorum görmüyorsun görmüyor görmüyoruz görmüyorsunuz görmüyorlar
Olumlu Soru görüyor muyum? görüyor musun? görüyor mu? görüyor muyuz? görüyor musunuz? görüyorlar mı?
Olumsuz Soru görmüyor muyum? görmüyor musun? görmüyor mu? görmüyor muyuz? görmüyor musunuz? görmüyor larmı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu gördüm gördün gördü gördük gördünüz gördüler
Olumsuz görmedim görmedin görmedi görmedik görmediniz görmediler
Olumlu Soru gördüm mü? gördün mü? gördü mü? gördük mü? gördünüz mü? gördüler mi?
Olumsuz Soru görmedim mi? görmedin mi? görmedi mi? görmedik mi? görmediniz mi? görmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görmüşüm görmüşsün görmüş görmüşüz görmüşsünüz görmüşler
Olumsuz görmemişim görmemişsin görmemiş görmemişiz görmemişsiniz görmemişler
Olumlu Soru görmüş müyüm? görmüş müsün? görmüş mü? görmüş müyüz? görmüş müsünüz? görmüşler mi?
Olumsuz Soru görmemiş miyim? görmemiş misin? görmemiş mi? görmemiş miyiz? görmemiş misiniz? görmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu göreceğim göreceksin görecek göreceğiz göreceksiniz görecekler
Olumsuz görmeyeceğim görmeyeceksin görmeyecek görmeyeceğiz görmeyeceksiniz görmeyecekler
Olumlu Soru görecek miyim? görecek misin? görecek mi? görecek miyiz? görecek misiniz? görecekler mi?
Olumsuz Soru görmeyecek miyim? görmeyecek misin? görmeyecek mi? görmeyecek miyiz? görmeyecek misiniz? görmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görürüm görürsün görür görürüz görürsünüz görürler
Olumsuz görmem görmezsin görmez görmeyiz görmezsiniz görmezler
Olumlu Soru görür müyüm? görür müsün? görür mü? görür müyüz? görür müsünüz? görürler mi?
Olumsuz Soru görmez miyim? görmez misin? görmez mi? görmez miyiz? görmez misiniz? görmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görmeliyim görmelisin görmeli görmeliyiz görmelisiniz görmeliler
Olumsuz görmemeliyim görmemelisin görmemeli görmemeliyiz görmemelisiniz görmemeliler
Olumlu Soru görmeli miyim? görmeli misin? görmeli mi? görmeli miyiz? görmeli misiniz? görmeliler mi?
Olumsuz Soru görmemeli miyim? görmemeli misin? görmemeli mi? görmemeli miyiz? görmemeli misiniz? görmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görsem görsen görse görsek görseniz görseler
Olumsuz görmesem görmesen görmese görmesek görmeseniz görmeseler
Olumlu Soru görsem mi? görsen mi? görse mi? görsek mi? görseniz mi? görseler mi?
Olumsuz Soru görmesem mi? görmesen mi? görmese mi? görmesek mi? görmeseniz mi? görmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu göreyim gör görsün görelim görün görsünler
Olumsuz görmeyeyim görme görmesin görmeyelim görmeyin görmesinler
Olumlu Soru göreyim mi? ? görsün mü? görelim mi? ? görsünler mi?
Olumsuz Soru görmeyeyim mi? ? görmesin mi? görmeyelim mi? ? görmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu görmekteyim görmektesin görmekte görmekteyiz görmektesiniz görmekteler
Olumsuz görmemekteyim görmemektesin görmemekte görmemekteyiz görmemektesiniz görmemekteler
Olumlu Soru görmekte miyim? görmekte misin? görmekte mi? görmekte miyiz? görmekte misiniz? görmekteler mi?
Olumsuz Soru görmemekte miyim? görmemekte misin? görmemekte mi? görmemekte miyiz? görmemekte misiniz? görmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görüyordum görüyordun görüyordu görüyorduk görüyordunuz görüyorlardı görüyordular
Olumsuz görmüyordum görmüyordun görmüyordu görmüyorduk görmüyordunuz görmüyorlardı görmüyordular
Olumlu Soru görüyor muydum? görüyor muydun? görüyor muydu? görüyor muyduk? görüyor muydunuz? görüyorlar mıydı? görüyor muydular?
Olumsuz Soru görmüyor muydum? görmüyor muydun? görmüyor muydu? görmüyor muyduk? görmüyor muydunuz? görmüyorlar mıydı? görmüyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gördüydüm gördüydün gördüydü gördüydük gördüydünüz gördüydüler gördülerdi
Olumsuz görmediydim görmediydin görmediydi görmediydik görmediydiniz görmediydiler görmedilerdi
Olumlu Soru gördü müydüm? gördü müydün? gördü müydü? gördü müydük? gördü müydünüz? gördü müydüler? gördüler miydi?
Olumsuz Soru görmedi miydim? görmedi miydin? görmedi miydi? görmedi miydik? görmedi miydiniz? görmedi miydiler? görmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmüştüm görmüştün görmüştü görmüştük görmüştünüz görmüşlerdi görmüştüler
Olumsuz görmemiştim görmemiştin görmemişti görmemiştik görmemiştiniz görmemişlerdi görmemiştiler
Olumlu Soru görmüş müydüm? görmüş müydün? görmüş müydü? görmüş müydük? görmüş müydünüz? görmüşler miydi? görmüş müydüler?
Olumsuz Soru görmemiş miydim? görmemiş miydin? görmemiş miydi? görmemiş miydik? görmemiş miydiniz? görmemişler miydi? görmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görecektim görecektin görecekti görecektik görecektiniz göreceklerdi görecektiler
Olumsuz görmeyecektim görmeyecektin görmeyecekti görmeyecektik görmeyecektiniz görmeyeceklerdi görmeyecektiler
Olumlu Soru görecek miydim? görecek miydin? görecek miydi? görecek miydik? görecek miydiniz? görecek miydiler? görecekler miydi?
Olumsuz Soru görmeyecek miydim? görmeyecek miydin? görmeyecek miydi? görmeyecek miydik? görmeyecek miydiniz? görmeyecek miydiler? görmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görürdüm görürdün görürdü görürdük görürdünüz görürlerdi görürdüler
Olumsuz görmezdim görmezdin görmezdi görmezdik görmezdiniz görmezlerdi görmezdiler
Olumlu Soru görür müydüm? görür müydün? görür müydü? görür müydük? görür müydünüz? görürler miydi? görür müydüler?
Olumsuz Soru görmez miydim? görmez miydin? görmez miydi? görmez miydik? görmez miydiniz? görmezler miydi? görmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmeliydim görmeliydin görmeliydi görmeliydik görmeliydiniz görmeliydiler görmelilerdi
Olumsuz görmemeliydim görmemeliydin görmemeliydi görmemeliydik görmemeliydiniz görmemeliydiler görmemelilerdi
Olumlu Soru görmeli miydim? görmeli miydin? görmeli miydi? görmeli miydik? görmeli miydiniz? görmeli miydiler? görmeliler miydi?
Olumsuz Soru görmemeli miydim? görmemeli miydin? görmemeli miydi? görmemeli miydik? görmemeli miydiniz? görmemeli miydiler? görmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görseydim görseydin görseydi görseydik görseydiniz görseydiler görselerdi
Olumsuz görmeseydim görmeseydin görmeseydi görmeseydik görmeseydiniz görmeseydiler görmeselerdi
Olumlu Soru görse miydim? görse miydin? görse miydi? görse miydik? görse miydiniz? görse miydiler? görseler miydi?
Olumsuz Soru görmese miydim? görmese miydin? görmese miydi? görmese miydik? görmese miydiniz? görmese miydiler? görmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu göreydim göreydin göreydi göreydik göreydiniz göreydiler görelerdi
Olumsuz görmeyeydim görmeyeydin görmeyeydi görmeyeydik görmeyeydiniz görmeyeydiler görmeyelerdi
Olumlu Soru göre miydim? göre miydin? göre miydi? göre miydik? göre miydiniz? göre miydiler? göreler miydi?
Olumsuz Soru görmeye miydim? görmeye miydin? görmeye miydi? görmeye miydik? görmeye miydiniz? görmeye miydiler? görmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmekteydim görmekteydin görmekteydi görmekteydik görmekteydiniz görmekteydiler görmektelerdi
Olumsuz görmemekteydim görmemekteydin görmemekteydi görmemekteydik görmemekteydiniz görmemekteydiler görmemektelerdi
Olumlu Soru görmekte miydim? görmekte miydin? görmekte miydi? görmekte miydik? görmekte miydiniz? görmekteler miydi? görmekte miydiler?
Olumsuz Soru görmemekte miydim? görmemekte miydin? görmemekte miydi? görmemekte miydik? görmemekte miydiniz? görmemekteler miydi? görmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görüyormuşum görüyormuşsun görüyormuş görüyormuşuz görüyormuşsunuz görüyorlarmış görüyormuşlar
Olumsuz görmüyormuşum görmüyormuşsun görmüyormuş görmüyormuşuz görmüyormuşsunuz görmüyorlarmış görmüyormuşlar
Olumlu Soru görüyor muymuşum? görüyor muymuşsun? görüyor muymuş? görüyor muymuşuz? görüyor muymuşsunuz? görüyorlar mıymış? görüyor muymuşlar?
Olumsuz Soru görmüyor muymuşum? görmüyor muymuşsun? görmüyor muymuş? görmüyor muymuşuz? görmüyor muymuşsunuz? görmüyorlar mıymış? görmüyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmüştüm görmüştün görmüştü görmüştük görmüştünüz görmüşlerdi görmüştüler
Olumsuz görmemişmişim görmemişmişsin görmemişmiş görmemişmişiz görmemişmişsiniz görmemişlermiş görmemişmişler
Olumlu Soru görmüş müymüşüm? görmüş müymüşsün? görmüş müymüş? görmüş müymüşüz? görmüş müymüşsünüz? görmüşler miymiş? görmüş müymüşler?
Olumsuz Soru görmemiş miymişim? görmemiş miymişsin? görmemiş miymiş? görmemiş miymişiz? görmemiş miymişsiniz? görmemişler miymiş? görmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görecekmişim görecekmişsin görecekmiş görecekmişiz görecekmişsiniz göreceklermiş görecekmişler
Olumsuz görmeyecekmişim görmeyecekmişsin görmeyecekmiş görmeyecekmişiz görmeyecekmişsiniz görmeyeceklermiş görmeyecekmişler
Olumlu Soru görecek miymişim? görecek miymişsin? görecek miymiş? görecek miymişiz? görecek miymişsiniz? görecek miymişler? görecekler miymiş?
Olumsuz Soru görmeyecek miymişim? görmeyecek miymişsin? görmeyecek miymiş? görmeyecek miymişiz? görmeyecek miymişsiniz? görmeyecek miymişler? görmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görürmüşüm görürmüşsün görürmüş görürmüşüz görürmüşsünüz görürlermiş görürmüşler
Olumsuz görmezmişim görmezmişsin görmezmiş görmezmişiz görmezmişsiniz görmezlermiş görmezmişler
Olumlu Soru görür müymüşüm? görür müymüşsün? görür müymüş? görür müymüşüz? görür müymüşsünüz? görürler miymiş? görür müymüşler?
Olumsuz Soru görmez miymişim? görmez miymişsin? görmez miymiş? görmez miymişiz? görmez miymişsiniz? görmezler miymiş? görmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmeliymişim görmeliymişsin görmeliymiş görmeliymişiz görmeliymişsiniz görmeliymişler görmelilermiş
Olumsuz görmemeliymişim görmemeliymişsin görmemeliymiş görmemeliymişiz görmemeliymişsiniz görmemeliymişler görmemelilermiş
Olumlu Soru görmeli miymişim? görmeli miymişsin? görmeli miymiş? görmeli miymişiz? görmeli miymişsiniz? görmeli miymişler? görmeliler miymiş?
Olumsuz Soru görmemeli miymişim? görmemeli miymişsin? görmemeli miymiş? görmemeli miymişiz? görmemeli miymişsiniz? görmemeli miymişler? görmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görseymişim görseymişsin görseymiş görseymişiz görseymişsiniz görseymişler görselermiş
Olumsuz görmeseymişim görmeseymişsin görmeseymiş görmeseymişiz görmeseymişsiniz görmeseymişler görmeselermiş
Olumlu Soru görse miymişim? görse miymişsin? görse miymiş? görse miymişiz? görse miymişsiniz? görse miymişler? görseler miymiş?
Olumsuz Soru görmese miymişim? görmese miymişsin? görmese miymiş? görmese miymişiz? görmese miymişsiniz? görmese miymişler? görmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu göreymişim göreymişsin göreymiş göreymişiz göreymişsiniz göreymişler görelermiş
Olumsuz görmeyeymişim görmeyeymişsin görmeyeymiş görmeyeymişiz görmeyeymişsiniz görmeyeymişler görmeyelermiş
Olumlu Soru göre miymişim? göre miymişsin? göre miymiş? göre miymişiz? göre miymişsiniz? göre miymişler? göreler miymiş?
Olumsuz Soru görmeye miymişim? görmeye miymişsin? görmeye miymiş? görmeye miymişiz? görmeye miymişsiniz? görmeye miymişler? görmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmekteymişim görmekteymişsin görmekteymiş görmekteymişiz görmekteymişsiniz görmekteymişler görmektelermiş
Olumsuz görmemekteymişim görmemekteymişsin görmemekteymiş görmemekteymişiz görmemekteymişsiniz görmemekteymişler görmemektelermiş
Olumlu Soru görmekte miymişim? görmekte miymişsin? görmekte miymiş? görmekte miymişiz? görmekte miymişsiniz? görmekteler miymiş? görmekte miymişler?
Olumsuz Soru görmemekte miymişim? görmemekte miymişsin? görmemekte miymiş? görmemekte miymişiz? görmemekte miymişsiniz? görmemekteler miymiş? görmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görüyorsam görüyorsan görüyorsa görüyorsak görüyorsanız görüyorsalar görüyorlarsa
Olumsuz görmüyorsam görmüyorsan görmüyorsa görmüyorsak görmüyorsanız görmüyorsalar görmüyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu gördüysem gördüysen gördüyse gördüysek gördüyseniz gördüyseler gördülerse
Olumsuz görmediysem görmediysen görmediyse görmediysek görmediyseniz görmediyseler görmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmüşsem görmüşsen görmüşse görmüşsek görmüşseniz görmüşlerse görmüşseler
Olumsuz görmemişsem görmemişsen görmemişse görmemişsek görmemişseniz görmemişlerse görmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu göreceksem göreceksen görecekse göreceksek görecekseniz göreceklerse görecekseler
Olumsuz görmeyeceksem görmeyeceksen görmeyecekse görmeyeceksek görmeyecekseniz görmeyeceklerse görmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görürsem görürsen görürse görürsek görürseniz görürlerse görürseler
Olumsuz görmezsem görmezsen görmezse görmezsek görmezseniz görmezlerse görmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmeliysem görmeliysen görmeliyse görmeliysek görmeliyseniz görmeliyseler görmelilerse
Olumsuz görmemeliysem görmemeliysen görmemeliyse görmemeliysek görmemeliyseniz görmemeliyseler görmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu görmekteysem görmekteysen görmekteyse görmekteysek görmekteyseniz görmekteyseler görmektelerse
Olumsuz görmemekteysem görmemekteysen görmemekteyse görmemekteysek görmemekteyseniz görmemekteyseler görmemektelerse