Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küsüyorum küsüyorsun küsüyor küsüyoruz küsüyorsunuz küsüyorlar
Olumsuz küsmüyorum küsmüyorsun küsmüyor küsmüyoruz küsmüyorsunuz küsmüyorlar
Olumlu Soru küsüyor muyum? küsüyor musun? küsüyor mu? küsüyor muyuz? küsüyor musunuz? küsüyorlar mı?
Olumsuz Soru küsmüyor muyum? küsmüyor musun? küsmüyor mu? küsmüyor muyuz? küsmüyor musunuz? küsmüyor larmı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küstüm küstün küstü küstük küstünüz küstüler
Olumsuz küsmedim küsmedin küsmedi küsmedik küsmediniz küsmediler
Olumlu Soru küstüm mü? küstün mü? küstü mü? küstük mü? küstünüz mü? küstüler mi?
Olumsuz Soru küsmedim mi? küsmedin mi? küsmedi mi? küsmedik mi? küsmediniz mi? küsmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küsmüşüm küsmüşsün küsmüş küsmüşüz küsmüşsünüz küsmüşler
Olumsuz küsmemişim küsmemişsin küsmemiş küsmemişiz küsmemişsiniz küsmemişler
Olumlu Soru küsmüş müyüm? küsmüş müsün? küsmüş mü? küsmüş müyüz? küsmüş müsünüz? küsmüşler mi?
Olumsuz Soru küsmemiş miyim? küsmemiş misin? küsmemiş mi? küsmemiş miyiz? küsmemiş misiniz? küsmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küseceğim küseceksin küsecek küseceğiz küseceksiniz küsecekler
Olumsuz küsmeyeceğim küsmeyeceksin küsmeyecek küsmeyeceğiz küsmeyeceksiniz küsmeyecekler
Olumlu Soru küsecek miyim? küsecek misin? küsecek mi? küsecek miyiz? küsecek misiniz? küsecekler mi?
Olumsuz Soru küsmeyecek miyim? küsmeyecek misin? küsmeyecek mi? küsmeyecek miyiz? küsmeyecek misiniz? küsmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küserim küsersin küser küseriz küsersiniz küserler
Olumsuz küsmem küsmezsin küsmez küsmeyiz küsmezsiniz küsmezler
Olumlu Soru küser miyim? küser misin? küser mi? küser miyiz? küser misiniz? küserler mi?
Olumsuz Soru küsmez miyim? küsmez misin? küsmez mi? küsmez miyiz? küsmez misiniz? küsmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küsmeliyim küsmelisin küsmeli küsmeliyiz küsmelisiniz küsmeliler
Olumsuz küsmemeliyim küsmemelisin küsmemeli küsmemeliyiz küsmemelisiniz küsmemeliler
Olumlu Soru küsmeli miyim? küsmeli misin? küsmeli mi? küsmeli miyiz? küsmeli misiniz? küsmeliler mi?
Olumsuz Soru küsmemeli miyim? küsmemeli misin? küsmemeli mi? küsmemeli miyiz? küsmemeli misiniz? küsmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küssem küssen küsse küssek küsseniz küsseler
Olumsuz küsmesem küsmesen küsmese küsmesek küsmeseniz küsmeseler
Olumlu Soru küssem mi? küssen mi? küsse mi? küssek mi? küsseniz mi? küsseler mi?
Olumsuz Soru küsmesem mi? küsmesen mi? küsmese mi? küsmesek mi? küsmeseniz mi? küsmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küseyim küs küssün küselim küsün küssünler
Olumsuz küsmeyeyim küsme küsmesin küsmeyelim küsmeyin küsmesinler
Olumlu Soru küseyim mi? ? küssün mü? küselim mi? ? küssünler mi?
Olumsuz Soru küsmeyeyim mi? ? küsmesin mi? küsmeyelim mi? ? küsmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu küsmekteyim küsmektesin küsmekte küsmekteyiz küsmektesiniz küsmekteler
Olumsuz küsmemekteyim küsmemektesin küsmemekte küsmemekteyiz küsmemektesiniz küsmemekteler
Olumlu Soru küsmekte miyim? küsmekte misin? küsmekte mi? küsmekte miyiz? küsmekte misiniz? küsmekteler mi?
Olumsuz Soru küsmemekte miyim? küsmemekte misin? küsmemekte mi? küsmemekte miyiz? küsmemekte misiniz? küsmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsüyordum küsüyordun küsüyordu küsüyorduk küsüyordunuz küsüyorlardı küsüyordular
Olumsuz küsmüyordum küsmüyordun küsmüyordu küsmüyorduk küsmüyordunuz küsmüyorlardı küsmüyordular
Olumlu Soru küsüyor muydum? küsüyor muydun? küsüyor muydu? küsüyor muyduk? küsüyor muydunuz? küsüyorlar mıydı? küsüyor muydular?
Olumsuz Soru küsmüyor muydum? küsmüyor muydun? küsmüyor muydu? küsmüyor muyduk? küsmüyor muydunuz? küsmüyorlar mıydı? küsmüyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küstüydüm küstüydün küstüydü küstüydük küstüydünüz küstüydüler küstülerdi
Olumsuz küsmediydim küsmediydin küsmediydi küsmediydik küsmediydiniz küsmediydiler küsmedilerdi
Olumlu Soru küstü müydüm? küstü müydün? küstü müydü? küstü müydük? küstü müydünüz? küstü müydüler? küstüler miydi?
Olumsuz Soru küsmedi miydim? küsmedi miydin? küsmedi miydi? küsmedi miydik? küsmedi miydiniz? küsmedi miydiler? küsmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmüştüm küsmüştün küsmüştü küsmüştük küsmüştünüz küsmüşlerdi küsmüştüler
Olumsuz küsmemiştim küsmemiştin küsmemişti küsmemiştik küsmemiştiniz küsmemişlerdi küsmemiştiler
Olumlu Soru küsmüş müydüm? küsmüş müydün? küsmüş müydü? küsmüş müydük? küsmüş müydünüz? küsmüşler miydi? küsmüş müydüler?
Olumsuz Soru küsmemiş miydim? küsmemiş miydin? küsmemiş miydi? küsmemiş miydik? küsmemiş miydiniz? küsmemişler miydi? küsmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsecektim küsecektin küsecekti küsecektik küsecektiniz küseceklerdi küsecektiler
Olumsuz küsmeyecektim küsmeyecektin küsmeyecekti küsmeyecektik küsmeyecektiniz küsmeyeceklerdi küsmeyecektiler
Olumlu Soru küsecek miydim? küsecek miydin? küsecek miydi? küsecek miydik? küsecek miydiniz? küsecek miydiler? küsecekler miydi?
Olumsuz Soru küsmeyecek miydim? küsmeyecek miydin? küsmeyecek miydi? küsmeyecek miydik? küsmeyecek miydiniz? küsmeyecek miydiler? küsmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küserdim küserdin küserdi küserdik küserdiniz küserlerdi küserdiler
Olumsuz küsmezdim küsmezdin küsmezdi küsmezdik küsmezdiniz küsmezlerdi küsmezdiler
Olumlu Soru küser miydim? küser miydin? küser miydi? küser miydik? küser miydiniz? küserler miydi? küser miydiler?
Olumsuz Soru küsmez miydim? küsmez miydin? küsmez miydi? küsmez miydik? küsmez miydiniz? küsmezler miydi? küsmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmeliydim küsmeliydin küsmeliydi küsmeliydik küsmeliydiniz küsmeliydiler küsmelilerdi
Olumsuz küsmemeliydim küsmemeliydin küsmemeliydi küsmemeliydik küsmemeliydiniz küsmemeliydiler küsmemelilerdi
Olumlu Soru küsmeli miydim? küsmeli miydin? küsmeli miydi? küsmeli miydik? küsmeli miydiniz? küsmeli miydiler? küsmeliler miydi?
Olumsuz Soru küsmemeli miydim? küsmemeli miydin? küsmemeli miydi? küsmemeli miydik? küsmemeli miydiniz? küsmemeli miydiler? küsmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsseydim küsseydin küsseydi küsseydik küsseydiniz küsseydiler küsselerdi
Olumsuz küsmeseydim küsmeseydin küsmeseydi küsmeseydik küsmeseydiniz küsmeseydiler küsmeselerdi
Olumlu Soru küsse miydim? küsse miydin? küsse miydi? küsse miydik? küsse miydiniz? küsse miydiler? küsseler miydi?
Olumsuz Soru küsmese miydim? küsmese miydin? küsmese miydi? küsmese miydik? küsmese miydiniz? küsmese miydiler? küsmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küseydim küseydin küseydi küseydik küseydiniz küseydiler küselerdi
Olumsuz küsmeyeydim küsmeyeydin küsmeyeydi küsmeyeydik küsmeyeydiniz küsmeyeydiler küsmeyelerdi
Olumlu Soru küse miydim? küse miydin? küse miydi? küse miydik? küse miydiniz? küse miydiler? küseler miydi?
Olumsuz Soru küsmeye miydim? küsmeye miydin? küsmeye miydi? küsmeye miydik? küsmeye miydiniz? küsmeye miydiler? küsmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmekteydim küsmekteydin küsmekteydi küsmekteydik küsmekteydiniz küsmekteydiler küsmektelerdi
Olumsuz küsmemekteydim küsmemekteydin küsmemekteydi küsmemekteydik küsmemekteydiniz küsmemekteydiler küsmemektelerdi
Olumlu Soru küsmekte miydim? küsmekte miydin? küsmekte miydi? küsmekte miydik? küsmekte miydiniz? küsmekteler miydi? küsmekte miydiler?
Olumsuz Soru küsmemekte miydim? küsmemekte miydin? küsmemekte miydi? küsmemekte miydik? küsmemekte miydiniz? küsmemekteler miydi? küsmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsüyormuşum küsüyormuşsun küsüyormuş küsüyormuşuz küsüyormuşsunuz küsüyorlarmış küsüyormuşlar
Olumsuz küsmüyormuşum küsmüyormuşsun küsmüyormuş küsmüyormuşuz küsmüyormuşsunuz küsmüyorlarmış küsmüyormuşlar
Olumlu Soru küsüyor muymuşum? küsüyor muymuşsun? küsüyor muymuş? küsüyor muymuşuz? küsüyor muymuşsunuz? küsüyorlar mıymış? küsüyor muymuşlar?
Olumsuz Soru küsmüyor muymuşum? küsmüyor muymuşsun? küsmüyor muymuş? küsmüyor muymuşuz? küsmüyor muymuşsunuz? küsmüyorlar mıymış? küsmüyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmüştüm küsmüştün küsmüştü küsmüştük küsmüştünüz küsmüşlerdi küsmüştüler
Olumsuz küsmemişmişim küsmemişmişsin küsmemişmiş küsmemişmişiz küsmemişmişsiniz küsmemişlermiş küsmemişmişler
Olumlu Soru küsmüş müymüşüm? küsmüş müymüşsün? küsmüş müymüş? küsmüş müymüşüz? küsmüş müymüşsünüz? küsmüşler miymiş? küsmüş müymüşler?
Olumsuz Soru küsmemiş miymişim? küsmemiş miymişsin? küsmemiş miymiş? küsmemiş miymişiz? küsmemiş miymişsiniz? küsmemişler miymiş? küsmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsecekmişim küsecekmişsin küsecekmiş küsecekmişiz küsecekmişsiniz küseceklermiş küsecekmişler
Olumsuz küsmeyecekmişim küsmeyecekmişsin küsmeyecekmiş küsmeyecekmişiz küsmeyecekmişsiniz küsmeyeceklermiş küsmeyecekmişler
Olumlu Soru küsecek miymişim? küsecek miymişsin? küsecek miymiş? küsecek miymişiz? küsecek miymişsiniz? küsecek miymişler? küsecekler miymiş?
Olumsuz Soru küsmeyecek miymişim? küsmeyecek miymişsin? küsmeyecek miymiş? küsmeyecek miymişiz? küsmeyecek miymişsiniz? küsmeyecek miymişler? küsmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsermişim küsermişsin küsermiş küsermişiz küsermişsiniz küserlermiş küsermişler
Olumsuz küsmezmişim küsmezmişsin küsmezmiş küsmezmişiz küsmezmişsiniz küsmezlermiş küsmezmişler
Olumlu Soru küser miymişim? küser miymişsin? küser miymiş? küser miymişiz? küser miymişsiniz? küserler miymiş? küser miymişler?
Olumsuz Soru küsmez miymişim? küsmez miymişsin? küsmez miymiş? küsmez miymişiz? küsmez miymişsiniz? küsmezler miymiş? küsmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmeliymişim küsmeliymişsin küsmeliymiş küsmeliymişiz küsmeliymişsiniz küsmeliymişler küsmelilermiş
Olumsuz küsmemeliymişim küsmemeliymişsin küsmemeliymiş küsmemeliymişiz küsmemeliymişsiniz küsmemeliymişler küsmemelilermiş
Olumlu Soru küsmeli miymişim? küsmeli miymişsin? küsmeli miymiş? küsmeli miymişiz? küsmeli miymişsiniz? küsmeli miymişler? küsmeliler miymiş?
Olumsuz Soru küsmemeli miymişim? küsmemeli miymişsin? küsmemeli miymiş? küsmemeli miymişiz? küsmemeli miymişsiniz? küsmemeli miymişler? küsmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsseymişim küsseymişsin küsseymiş küsseymişiz küsseymişsiniz küsseymişler küsselermiş
Olumsuz küsmeseymişim küsmeseymişsin küsmeseymiş küsmeseymişiz küsmeseymişsiniz küsmeseymişler küsmeselermiş
Olumlu Soru küsse miymişim? küsse miymişsin? küsse miymiş? küsse miymişiz? küsse miymişsiniz? küsse miymişler? küsseler miymiş?
Olumsuz Soru küsmese miymişim? küsmese miymişsin? küsmese miymiş? küsmese miymişiz? küsmese miymişsiniz? küsmese miymişler? küsmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küseymişim küseymişsin küseymiş küseymişiz küseymişsiniz küseymişler küselermiş
Olumsuz küsmeyeymişim küsmeyeymişsin küsmeyeymiş küsmeyeymişiz küsmeyeymişsiniz küsmeyeymişler küsmeyelermiş
Olumlu Soru küse miymişim? küse miymişsin? küse miymiş? küse miymişiz? küse miymişsiniz? küse miymişler? küseler miymiş?
Olumsuz Soru küsmeye miymişim? küsmeye miymişsin? küsmeye miymiş? küsmeye miymişiz? küsmeye miymişsiniz? küsmeye miymişler? küsmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmekteymişim küsmekteymişsin küsmekteymiş küsmekteymişiz küsmekteymişsiniz küsmekteymişler küsmektelermiş
Olumsuz küsmemekteymişim küsmemekteymişsin küsmemekteymiş küsmemekteymişiz küsmemekteymişsiniz küsmemekteymişler küsmemektelermiş
Olumlu Soru küsmekte miymişim? küsmekte miymişsin? küsmekte miymiş? küsmekte miymişiz? küsmekte miymişsiniz? küsmekteler miymiş? küsmekte miymişler?
Olumsuz Soru küsmemekte miymişim? küsmemekte miymişsin? küsmemekte miymiş? küsmemekte miymişiz? küsmemekte miymişsiniz? küsmemekteler miymiş? küsmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsüyorsam küsüyorsan küsüyorsa küsüyorsak küsüyorsanız küsüyorsalar küsüyorlarsa
Olumsuz küsmüyorsam küsmüyorsan küsmüyorsa küsmüyorsak küsmüyorsanız küsmüyorsalar küsmüyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küstüysem küstüysen küstüyse küstüysek küstüyseniz küstüyseler küstülerse
Olumsuz küsmediysem küsmediysen küsmediyse küsmediysek küsmediyseniz küsmediyseler küsmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmüşsem küsmüşsen küsmüşse küsmüşsek küsmüşseniz küsmüşlerse küsmüşseler
Olumsuz küsmemişsem küsmemişsen küsmemişse küsmemişsek küsmemişseniz küsmemişlerse küsmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küseceksem küseceksen küsecekse küseceksek küsecekseniz küseceklerse küsecekseler
Olumsuz küsmeyeceksem küsmeyeceksen küsmeyecekse küsmeyeceksek küsmeyecekseniz küsmeyeceklerse küsmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsersem küsersen küserse küsersek küserseniz küserlerse küserseler
Olumsuz küsmezsem küsmezsen küsmezse küsmezsek küsmezseniz küsmezlerse küsmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmeliysem küsmeliysen küsmeliyse küsmeliysek küsmeliyseniz küsmeliyseler küsmelilerse
Olumsuz küsmemeliysem küsmemeliysen küsmemeliyse küsmemeliysek küsmemeliyseniz küsmemeliyseler küsmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu küsmekteysem küsmekteysen küsmekteyse küsmekteysek küsmekteyseniz küsmekteyseler küsmektelerse
Olumsuz küsmemekteysem küsmemekteysen küsmemekteyse küsmemekteysek küsmemekteyseniz küsmemekteyseler küsmemektelerse