Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okuyorum okuyorsun okuyor okuyoruz okuyorsunuz okuyorlar
Olumsuz okumuyorum okumuyorsun okumuyor okumuyoruz okumuyorsunuz okumuyorlar
Olumlu Soru okuyor muyum? okuyor musun? okuyor mu? okuyor muyuz? okuyor musunuz? okuyorlar mı?
Olumsuz Soru okumuyor muyum? okumuyor musun? okumuyor mu? okumuyor muyuz? okumuyor musunuz? okumuyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okudum okudun okudu okuduk okudunuz okudular
Olumsuz okumadım okumadın okumadı okumadık okumadınız okumadılar
Olumlu Soru okudum mu? okudun mu? okudu mu? okuduk mu? okudunuz mu? okudular mı?
Olumsuz Soru okumadım mı? okumadın mı? okumadı mı? okumadık mı? okumadınız mı? okumadılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okumuşum okumuşsun okumuş okumuşuz okumuşsunuz okumuşlar
Olumsuz okumamışım okumamışsın okumamış okumamışız okumamışsınız okumamışlar
Olumlu Soru okumuş muyum? okumuş musun? okumuş mu? okumuş muyuz? okumuş musunuz? okumuşlar mı?
Olumsuz Soru okumamış mıyım? okumamış mısın? okumamış mı? okumamış mıyız? okumamış mısınız? okumamışlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okuyacağım okuyacaksın okuyacak okuyacağız okuyacaksınız okuyacaklar
Olumsuz okumayacağım okumayacaksın okumayacak okumayacağız okumayacaksınız okumayacaklar
Olumlu Soru okuyacak mıyım? okuyacak mısın? okuyacak mı? okuyacak mıyız? okuyacak mısınız? okuyacaklar mı?
Olumsuz Soru okumayacak mıyım? okumayacak mısın? okumayacak mı? okumayacak mıyız? okumayacak mısınız? okumayacaklar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okurum okursun okur okuruz okursunuz okurlar
Olumsuz okumam okumazsın okumaz okumayız okumazsınız okumazlar
Olumlu Soru okur muyum? okur musun? okur mu? okur muyuz? okur musunuz? okurlar mı?
Olumsuz Soru okumaz mıyım? okumaz mısın? okumaz mı? okumaz mıyız? okumaz mısınız? okumazlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okumalıyım okumalısın okumalı okumalıyız okumalısınız okumalılar
Olumsuz okumamalıyım okumamalısın okumamalı okumamalıyız okumamalısınız okumamalılar
Olumlu Soru okumalı mıyım? okumalı mısın? okumalı mı? okumalı mıyız? okumalı mısınız? okumalılar mı?
Olumsuz Soru okumamalı mıyım? okumamalı mısın? okumamalı mı? okumamalı mıyız? okumamalı mısınız? okumamalılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okusam okusan okusa okusak okusanız okusalar
Olumsuz okumasam okumasan okumasa okumasak okumasanız okumasalar
Olumlu Soru okusam mı? okusan mı? okusa mı? okusak mı? okusanız mı? okusalar mı?
Olumsuz Soru okumasam mı? okumasan mı? okumasa mı? okumasak mı? okumasanız mı? okumasalar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okuyayım oku okusun okuyalım okuyun okusunlar
Olumsuz okumayayım okuma okumasın okumayalım okumayın okumasınlar
Olumlu Soru okuyayım mı? ? okusun mu? okuyalım mı? ? okusunlar mı?
Olumsuz Soru okumayayım mı? ? okumasın mı? okumayalım mı? ? okumasınlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu okumaktayım okumaktasın okumakta okumaktayız okumaktasınız okumaktalar
Olumsuz okumamaktayım okumamaktasın okumamakta okumamaktayız okumamaktasınız okumamaktalar
Olumlu Soru okumakta mıyım? okumakta mısın? okumakta mı? okumakta mıyız? okumakta mısınız? okumaktalar mı?
Olumsuz Soru okumamakta mıyım? okumamakta mısın? okumamakta mı? okumamakta mıyız? okumamakta mısınız? okumamaktalar mı?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyordum okuyordun okuyordu okuyorduk okuyordunuz okuyorlardı okuyordular
Olumsuz okumuyordum okumuyordun okumuyordu okumuyorduk okumuyordunuz okumuyorlardı okumuyordular
Olumlu Soru okuyor muydum? okuyor muydun? okuyor muydu? okuyor muyduk? okuyor muydunuz? okuyorlar mıydı? okuyor muydular?
Olumsuz Soru okumuyor muydum? okumuyor muydun? okumuyor muydu? okumuyor muyduk? okumuyor muydunuz? okumuyorlar mıydı? okumuyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuduydum okuduydun okuduydu okuduyduk okuduydunuz okuduydular okudulardı
Olumsuz okumadıydım okumadıydın okumadıydı okumadıydık okumadıydınız okumadıydılar okumadılardı
Olumlu Soru okudu muydum? okudu muydun? okudu muydu? okudu muyduk? okudu muydunuz? okudu muydular? okudular mıydı?
Olumsuz Soru okumadı mıydım? okumadı mıydın? okumadı mıydı? okumadı mıydık? okumadı mıydınız? okumadı mıydılar? okumadılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumuştum okumuştun okumuştu okumuştuk okumuştunuz okumuşlardı okumuştular
Olumsuz okumamıştım okumamıştın okumamıştı okumamıştık okumamıştınız okumamışlardı okumamıştılar
Olumlu Soru okumuş muydum? okumuş muydun? okumuş muydu? okumuş muyduk? okumuş muydunuz? okumuşlar mıydı? okumuş muydular?
Olumsuz Soru okumamış mıydım? okumamış mıydın? okumamış mıydı? okumamış mıydık? okumamış mıydınız? okumamışlar mıydı? okumamış mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyacaktım okuyacaktın okuyacaktı okuyacaktık okuyacaktınız okuyacaklardı okuyacaktılar
Olumsuz okumayacaktım okumayacaktın okumayacaktı okumayacaktık okumayacaktınız okumayacaklardı okumayacaktılar
Olumlu Soru okuyacak mıydım? okuyacak mıydın? okuyacak mıydı? okuyacak mıydık? okuyacak mıydınız? okuyacak mıydılar? okuyacaklar mıydı?
Olumsuz Soru okumayacak mıydım? okumayacak mıydın? okumayacak mıydı? okumayacak mıydık? okumayacak mıydınız? okumayacak mıydılar? okumayacaklar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okurdum okurdun okurdu okurduk okurdunuz okurlardı okurdular
Olumsuz okumazdım okumazdın okumazdı okumazdık okumazdınız okumazlardı okumazdılar
Olumlu Soru okur muydum? okur muydun? okur muydu? okur muyduk? okur muydunuz? okurlar mıydı? okur muydular?
Olumsuz Soru okumaz mıydım? okumaz mıydın? okumaz mıydı? okumaz mıydık? okumaz mıydınız? okumazlar mıydı? okumaz mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumalıydım okumalıydın okumalıydı okumalıydık okumalıydınız okumalıydılar okumalılardı
Olumsuz okumamalıydım okumamalıydın okumamalıydı okumamalıydık okumamalıydınız okumamalıydılar okumamalılardı
Olumlu Soru okumalı mıydım? okumalı mıydın? okumalı mıydı? okumalı mıydık? okumalı mıydınız? okumalı mıydılar? okumalılar mıydı?
Olumsuz Soru okumamalı mıydım? okumamalı mıydın? okumamalı mıydı? okumamalı mıydık? okumamalı mıydınız? okumamalı mıydılar? okumamalılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okusaydım okusaydın okusaydı okusaydık okusaydınız okusaydılar okusalardı
Olumsuz okumasaydım okumasaydın okumasaydı okumasaydık okumasaydınız okumasaydılar okumasalardı
Olumlu Soru okusa mıydım? okusa mıydın? okusa mıydı? okusa mıydık? okusa mıydınız? okusa mıydılar? okusalar mıydı?
Olumsuz Soru okumasa mıydım? okumasa mıydın? okumasa mıydı? okumasa mıydık? okumasa mıydınız? okumasa mıydılar? okumasalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyaydım okuyaydın okuyaydı okuyaydık okuyaydınız okuyaydılar okuyalardı
Olumsuz okumayaydım okumayaydın okumayaydı okumayaydık okumayaydınız okumayaydılar okumayalardı
Olumlu Soru okuya mıydım? okuya mıydın? okuya mıydı? okuya mıydık? okuya mıydınız? okuya mıydılar? okuyalar mıydı?
Olumsuz Soru okumaya mıydım? okumaya mıydın? okumaya mıydı? okumaya mıydık? okumaya mıydınız? okumaya mıydılar? okumayalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumaktaydım okumaktaydın okumaktaydı okumaktaydık okumaktaydınız okumaktaydılar okumaktalardı
Olumsuz okumamaktaydım okumamaktaydın okumamaktaydı okumamaktaydık okumamaktaydınız okumamaktaydılar okumamaktalardı
Olumlu Soru okumakta mıydım? okumakta mıydın? okumakta mıydı? okumakta mıydık? okumakta mıydınız? okumaktalar mıydı? okumakta mıydılar?
Olumsuz Soru okumamakta mıydım? okumamakta mıydın? okumamakta mıydı? okumamakta mıydık? okumamakta mıydınız? okumamaktalar mıydı? okumamakta mıydılar?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyormuşum okuyormuşsun okuyormuş okuyormuşuz okuyormuşsunuz okuyorlarmış okuyormuşlar
Olumsuz okumuyormuşum okumuyormuşsun okumuyormuş okumuyormuşuz okumuyormuşsunuz okumuyorlarmış okumuyormuşlar
Olumlu Soru okuyor muymuşum? okuyor muymuşsun? okuyor muymuş? okuyor muymuşuz? okuyor muymuşsunuz? okuyorlar mıymış? okuyor muymuşlar?
Olumsuz Soru okumuyor muymuşum? okumuyor muymuşsun? okumuyor muymuş? okumuyor muymuşuz? okumuyor muymuşsunuz? okumuyorlar mıymış? okumuyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumuşmuşum okumuşmuşsun okumuşmuş okumuşmuşuz okumuşmuşsunuz okumuşlarmış okumuşmuşlar
Olumsuz okumamışmışım okumamışmışsın okumamışmış okumamışmışız okumamışmışsınız okumamışlarmış okumamışmışlar
Olumlu Soru okumuş muymuşum? okumuş muymuşsun? okumuş muymuş? okumuş muymuşuz? okumuş muymuşsunuz? okumuşlar mıymış? okumuş muymuşlar?
Olumsuz Soru okumamış mıymışım? okumamış mıymışsın? okumamış mıymış? okumamış mıymışız? okumamış mıymışsınız? okumamışlar mıymış? okumamış mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyacakmışım okuyacakmışsın okuyacakmış okuyacakmışız okuyacakmışsınız okuyacaklarmış okuyacakmışlar
Olumsuz okumayacakmışım okumayacakmışsın okumayacakmış okumayacakmışız okumayacakmışsınız okumayacaklarmış okumayacakmışlar
Olumlu Soru okuyacak mıymışım? okuyacak mıymışsın? okuyacak mıymış? okuyacak mıymışız? okuyacak mıymışsınız? okuyacak mıymışlar? okuyacaklar mıymış?
Olumsuz Soru okumayacak mıymışım? okumayacak mıymışsın? okumayacak mıymış? okumayacak mıymışız? okumayacak mıymışsınız? okumayacak mıymışlar? okumayacaklar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okurmuşum okurmuşsun okurmuş okurmuşuz okurmuşsunuz okurlarmış okurmuşlar
Olumsuz okumazmışım okumazmışsın okumazmış okumazmışız okumazmışsınız okumazlarmış okumazmışlar
Olumlu Soru okur muymuşum? okur muymuşsun? okur muymuş? okur muymuşuz? okur muymuşsunuz? okurlar mıymış? okur muymuşlar?
Olumsuz Soru okumaz mıymışım? okumaz mıymışsın? okumaz mıymış? okumaz mıymışız? okumaz mıymışsınız? okumazlar mıymış? okumaz mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumalıymışım okumalıymışsın okumalıymış okumalıymışız okumalıymışsınız okumalıymışlar okumalılarmış
Olumsuz okumamalıymışım okumamalıymışsın okumamalıymış okumamalıymışız okumamalıymışsınız okumamalıymışlar okumamalılarmış
Olumlu Soru okumalı mıymışım? okumalı mıymışsın? okumalı mıymış? okumalı mıymışız? okumalı mıymışsınız? okumalı mıymışlar? okumalılar mıymış?
Olumsuz Soru okumamalı mıymışım? okumamalı mıymışsın? okumamalı mıymış? okumamalı mıymışız? okumamalı mıymışsınız? okumamalı mıymışlar? okumamalılar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okusaymışım okusaymışsın okusaymış okusaymışız okusaymışsınız okusaymışlar okusalarmış
Olumsuz okumasaymışım okumasaymışsın okumasaymış okumasaymışız okumasaymışsınız okumasaymışlar okumasalarmış
Olumlu Soru okusa mıymışım? okusa mıymışsın? okusa mıymış? okusa mıymışız? okusa mıymışsınız? okusa mıymışlar? okusalar mıymış?
Olumsuz Soru okumasa mıymışım? okumasa mıymışsın? okumasa mıymış? okumasa mıymışız? okumasa mıymışsınız? okumasa mıymışlar? okumasalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyaymışım okuyaymışsın okuyaymış okuyaymışız okuyaymışsınız okuyaymışlar okuyalarmış
Olumsuz okumayaymışım okumayaymışsın okumayaymış okumayaymışız okumayaymışsınız okumayaymışlar okumayalarmış
Olumlu Soru okuya mıymışım? okuya mıymışsın? okuya mıymış? okuya mıymışız? okuya mıymışsınız? okuya mıymışlar? okuyalar mıymış?
Olumsuz Soru okumaya mıymışım? okumaya mıymışsın? okumaya mıymış? okumaya mıymışız? okumaya mıymışsınız? okumaya mıymışlar? okumayalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumaktaymışım okumaktaymışsın okumaktaymış okumaktaymışız okumaktaymışsınız okumaktaymışlar okumaktalarmış
Olumsuz okumamaktaymışım okumamaktaymışsın okumamaktaymış okumamaktaymışız okumamaktaymışsınız okumamaktaymışlar okumamaktalarmış
Olumlu Soru okumakta mıymışım? okumakta mıymışsın? okumakta mıymış? okumakta mıymışız? okumakta mıymışsınız? okumaktalar mıymış? okumakta mıymışlar?
Olumsuz Soru okumamakta mıymışım? okumamakta mıymışsın? okumamakta mıymış? okumamakta mıymışız? okumamakta mıymışsınız? okumamaktalar mıymış? okumamakta mıymışlar?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyorsam okuyorsan okuyorsa okuyorsak okuyorsanız okuyorsalar okuyorlarsa
Olumsuz okumuyorsam okumuyorsan okumuyorsa okumuyorsak okumuyorsanız okumuyorsalar okumuyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuduysam okuduysan okuduysa okuduysak okuduysanız okuduysalar okudularsa
Olumsuz okumadıysam okumadıysan okumadıysa okumadıysak okumadıysanız okumadıysalar okumadılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumuşsam okumuşsan okumuşsa okumuşsak okumuşsanız okumuşlarsa okumuşsalar
Olumsuz okumamışsam okumamışsan okumamışsa okumamışsak okumamışsanız okumamışlarsa okumamışsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okuyacaksam okuyacaksan okuyacaksa okuyacaksak okuyacaksanız okuyacaklarsa okuyacaksalar
Olumsuz okumayacaksam okumayacaksan okumayacaksa okumayacaksak okumayacaksanız okumayacaklarsa okumayacaksalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okursam okursan okursa okursak okursanız okurlarsa okursalar
Olumsuz okumazsam okumazsan okumazsa okumazsak okumazsanız okumazlarsa okumazsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumalıysam okumalıysan okumalıysa okumalıysak okumalıysanız okumalıysalar okumalılarsa
Olumsuz okumamalıysam okumamalıysan okumamalıysa okumamalıysak okumamalıysanız okumamalıysalar okumamalılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu okumaktaysam okumaktaysan okumaktaysa okumaktaysak okumaktaysanız okumaktaysalar okumaktalarsa
Olumsuz okumamaktaysam okumamaktaysan okumamaktaysa okumamaktaysak okumamaktaysanız okumamaktaysalar okumamaktalarsa