Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu oluyorum oluyorsun oluyor oluyoruz oluyorsunuz oluyorlar
Olumsuz olmuyorum olmuyorsun olmuyor olmuyoruz olmuyorsunuz olmuyorlar
Olumlu Soru oluyor muyum? oluyor musun? oluyor mu? oluyor muyuz? oluyor musunuz? oluyorlar mı?
Olumsuz Soru olmuyor muyum? olmuyor musun? olmuyor mu? olmuyor muyuz? olmuyor musunuz? olmuyorlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu oldum oldun oldu olduk oldunuz oldular
Olumsuz olmadım olmadın olmadı olmadık olmadınız olmadılar
Olumlu Soru oldum mu? oldun mu? oldu mu? olduk mu? oldunuz mu? oldular mı?
Olumsuz Soru olmadım mı? olmadın mı? olmadı mı? olmadık mı? olmadınız mı? olmadılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olmuşum olmuşsun olmuş olmuşuz olmuşsunuz olmuşlar
Olumsuz olmamışım olmamışsın olmamış olmamışız olmamışsınız olmamışlar
Olumlu Soru olmuş muyum? olmuş musun? olmuş mu? olmuş muyuz? olmuş musunuz? olmuşlar mı?
Olumsuz Soru olmamış mıyım? olmamış mısın? olmamış mı? olmamış mıyız? olmamış mısınız? olmamışlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olacağım olacaksın olacak olacağız olacaksınız olacaklar
Olumsuz olmayacağım olmayacaksın olmayacak olmayacağız olmayacaksınız olmayacaklar
Olumlu Soru olacak mıyım? olacak mısın? olacak mı? olacak mıyız? olacak mısınız? olacaklar mı?
Olumsuz Soru olmayacak mıyım? olmayacak mısın? olmayacak mı? olmayacak mıyız? olmayacak mısınız? olmayacaklar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olurum olursun olur oluruz olursunuz olurlar
Olumsuz olmam olmazsın olmaz olmayız olmazsınız olmazlar
Olumlu Soru olur muyum? olur musun? olur mu? olur muyuz? olur musunuz? olurlar mı?
Olumsuz Soru olmaz mıyım? olmaz mısın? olmaz mı? olmaz mıyız? olmaz mısınız? olmazlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olmalıyım olmalısın olmalı olmalıyız olmalısınız olmalılar
Olumsuz olmamalıyım olmamalısın olmamalı olmamalıyız olmamalısınız olmamalılar
Olumlu Soru olmalı mıyım? olmalı mısın? olmalı mı? olmalı mıyız? olmalı mısınız? olmalılar mı?
Olumsuz Soru olmamalı mıyım? olmamalı mısın? olmamalı mı? olmamalı mıyız? olmamalı mısınız? olmamalılar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olsam olsan olsa olsak olsanız olsalar
Olumsuz olmasam olmasan olmasa olmasak olmasanız olmasalar
Olumlu Soru olsam mı? olsan mı? olsa mı? olsak mı? olsanız mı? olsalar mı?
Olumsuz Soru olmasam mı? olmasan mı? olmasa mı? olmasak mı? olmasanız mı? olmasalar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olayım ol olsun olalım olun olsunlar
Olumsuz olmayayım olma olmasın olmayalım olmayın olmasınlar
Olumlu Soru olayım mı? ? olsun mu? olalım mı? ? olsunlar mı?
Olumsuz Soru olmayayım mı? ? olmasın mı? olmayalım mı? ? olmasınlar mı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu olmaktayım olmaktasın olmakta olmaktayız olmaktasınız olmaktalar
Olumsuz olmamaktayım olmamaktasın olmamakta olmamaktayız olmamaktasınız olmamaktalar
Olumlu Soru olmakta mıyım? olmakta mısın? olmakta mı? olmakta mıyız? olmakta mısınız? olmaktalar mı?
Olumsuz Soru olmamakta mıyım? olmamakta mısın? olmamakta mı? olmamakta mıyız? olmamakta mısınız? olmamaktalar mı?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu oluyordum oluyordun oluyordu oluyorduk oluyordunuz oluyorlardı oluyordular
Olumsuz olmuyordum olmuyordun olmuyordu olmuyorduk olmuyordunuz olmuyorlardı olmuyordular
Olumlu Soru oluyor muydum? oluyor muydun? oluyor muydu? oluyor muyduk? oluyor muydunuz? oluyorlar mıydı? oluyor muydular?
Olumsuz Soru olmuyor muydum? olmuyor muydun? olmuyor muydu? olmuyor muyduk? olmuyor muydunuz? olmuyorlar mıydı? olmuyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olduydum olduydun olduydu olduyduk olduydunuz olduydular oldulardı
Olumsuz olmadıydım olmadıydın olmadıydı olmadıydık olmadıydınız olmadıydılar olmadılardı
Olumlu Soru oldu muydum? oldu muydun? oldu muydu? oldu muyduk? oldu muydunuz? oldu muydular? oldular mıydı?
Olumsuz Soru olmadı mıydım? olmadı mıydın? olmadı mıydı? olmadı mıydık? olmadı mıydınız? olmadı mıydılar? olmadılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmuştum olmuştun olmuştu olmuştuk olmuştunuz olmuşlardı olmuştular
Olumsuz olmamıştım olmamıştın olmamıştı olmamıştık olmamıştınız olmamışlardı olmamıştılar
Olumlu Soru olmuş muydum? olmuş muydun? olmuş muydu? olmuş muyduk? olmuş muydunuz? olmuşlar mıydı? olmuş muydular?
Olumsuz Soru olmamış mıydım? olmamış mıydın? olmamış mıydı? olmamış mıydık? olmamış mıydınız? olmamışlar mıydı? olmamış mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olacaktım olacaktın olacaktı olacaktık olacaktınız olacaklardı olacaktılar
Olumsuz olmayacaktım olmayacaktın olmayacaktı olmayacaktık olmayacaktınız olmayacaklardı olmayacaktılar
Olumlu Soru olacak mıydım? olacak mıydın? olacak mıydı? olacak mıydık? olacak mıydınız? olacak mıydılar? olacaklar mıydı?
Olumsuz Soru olmayacak mıydım? olmayacak mıydın? olmayacak mıydı? olmayacak mıydık? olmayacak mıydınız? olmayacak mıydılar? olmayacaklar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olurdum olurdun olurdu olurduk olurdunuz olurlardı olurdular
Olumsuz olmazdım olmazdın olmazdı olmazdık olmazdınız olmazlardı olmazdılar
Olumlu Soru olur muydum? olur muydun? olur muydu? olur muyduk? olur muydunuz? olurlar mıydı? olur muydular?
Olumsuz Soru olmaz mıydım? olmaz mıydın? olmaz mıydı? olmaz mıydık? olmaz mıydınız? olmazlar mıydı? olmaz mıydılar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmalıydım olmalıydın olmalıydı olmalıydık olmalıydınız olmalıydılar olmalılardı
Olumsuz olmamalıydım olmamalıydın olmamalıydı olmamalıydık olmamalıydınız olmamalıydılar olmamalılardı
Olumlu Soru olmalı mıydım? olmalı mıydın? olmalı mıydı? olmalı mıydık? olmalı mıydınız? olmalı mıydılar? olmalılar mıydı?
Olumsuz Soru olmamalı mıydım? olmamalı mıydın? olmamalı mıydı? olmamalı mıydık? olmamalı mıydınız? olmamalı mıydılar? olmamalılar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olsaydım olsaydın olsaydı olsaydık olsaydınız olsaydılar olsalardı
Olumsuz olmasaydım olmasaydın olmasaydı olmasaydık olmasaydınız olmasaydılar olmasalardı
Olumlu Soru olsa mıydım? olsa mıydın? olsa mıydı? olsa mıydık? olsa mıydınız? olsa mıydılar? olsalar mıydı?
Olumsuz Soru olmasa mıydım? olmasa mıydın? olmasa mıydı? olmasa mıydık? olmasa mıydınız? olmasa mıydılar? olmasalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olaydım olaydın olaydı olaydık olaydınız olaydılar olalardı
Olumsuz olmayaydım olmayaydın olmayaydı olmayaydık olmayaydınız olmayaydılar olmayalardı
Olumlu Soru ola mıydım? ola mıydın? ola mıydı? ola mıydık? ola mıydınız? ola mıydılar? olalar mıydı?
Olumsuz Soru olmaya mıydım? olmaya mıydın? olmaya mıydı? olmaya mıydık? olmaya mıydınız? olmaya mıydılar? olmayalar mıydı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmaktaydım olmaktaydın olmaktaydı olmaktaydık olmaktaydınız olmaktaydılar olmaktalardı
Olumsuz olmamaktaydım olmamaktaydın olmamaktaydı olmamaktaydık olmamaktaydınız olmamaktaydılar olmamaktalardı
Olumlu Soru olmakta mıydım? olmakta mıydın? olmakta mıydı? olmakta mıydık? olmakta mıydınız? olmaktalar mıydı? olmakta mıydılar?
Olumsuz Soru olmamakta mıydım? olmamakta mıydın? olmamakta mıydı? olmamakta mıydık? olmamakta mıydınız? olmamaktalar mıydı? olmamakta mıydılar?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu oluyormuşum oluyormuşsun oluyormuş oluyormuşuz oluyormuşsunuz oluyorlarmış oluyormuşlar
Olumsuz olmuyormuşum olmuyormuşsun olmuyormuş olmuyormuşuz olmuyormuşsunuz olmuyorlarmış olmuyormuşlar
Olumlu Soru oluyor muymuşum? oluyor muymuşsun? oluyor muymuş? oluyor muymuşuz? oluyor muymuşsunuz? oluyorlar mıymış? oluyor muymuşlar?
Olumsuz Soru olmuyor muymuşum? olmuyor muymuşsun? olmuyor muymuş? olmuyor muymuşuz? olmuyor muymuşsunuz? olmuyorlar mıymış? olmuyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmuşmuşum olmuşmuşsun olmuşmuş olmuşmuşuz olmuşmuşsunuz olmuşlarmış olmuşmuşlar
Olumsuz olmamışmışım olmamışmışsın olmamışmış olmamışmışız olmamışmışsınız olmamışlarmış olmamışmışlar
Olumlu Soru olmuş muymuşum? olmuş muymuşsun? olmuş muymuş? olmuş muymuşuz? olmuş muymuşsunuz? olmuşlar mıymış? olmuş muymuşlar?
Olumsuz Soru olmamış mıymışım? olmamış mıymışsın? olmamış mıymış? olmamış mıymışız? olmamış mıymışsınız? olmamışlar mıymış? olmamış mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olacakmışım olacakmışsın olacakmış olacakmışız olacakmışsınız olacaklarmış olacakmışlar
Olumsuz olmayacakmışım olmayacakmışsın olmayacakmış olmayacakmışız olmayacakmışsınız olmayacaklarmış olmayacakmışlar
Olumlu Soru olacak mıymışım? olacak mıymışsın? olacak mıymış? olacak mıymışız? olacak mıymışsınız? olacak mıymışlar? olacaklar mıymış?
Olumsuz Soru olmayacak mıymışım? olmayacak mıymışsın? olmayacak mıymış? olmayacak mıymışız? olmayacak mıymışsınız? olmayacak mıymışlar? olmayacaklar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olurmuşum olurmuşsun olurmuş olurmuşuz olurmuşsunuz olurlarmış olurmuşlar
Olumsuz olmazmışım olmazmışsın olmazmış olmazmışız olmazmışsınız olmazlarmış olmazmışlar
Olumlu Soru olur muymuşum? olur muymuşsun? olur muymuş? olur muymuşuz? olur muymuşsunuz? olurlar mıymış? olur muymuşlar?
Olumsuz Soru olmaz mıymışım? olmaz mıymışsın? olmaz mıymış? olmaz mıymışız? olmaz mıymışsınız? olmazlar mıymış? olmaz mıymışlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmalıymışım olmalıymışsın olmalıymış olmalıymışız olmalıymışsınız olmalıymışlar olmalılarmış
Olumsuz olmamalıymışım olmamalıymışsın olmamalıymış olmamalıymışız olmamalıymışsınız olmamalıymışlar olmamalılarmış
Olumlu Soru olmalı mıymışım? olmalı mıymışsın? olmalı mıymış? olmalı mıymışız? olmalı mıymışsınız? olmalı mıymışlar? olmalılar mıymış?
Olumsuz Soru olmamalı mıymışım? olmamalı mıymışsın? olmamalı mıymış? olmamalı mıymışız? olmamalı mıymışsınız? olmamalı mıymışlar? olmamalılar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olsaymışım olsaymışsın olsaymış olsaymışız olsaymışsınız olsaymışlar olsalarmış
Olumsuz olmasaymışım olmasaymışsın olmasaymış olmasaymışız olmasaymışsınız olmasaymışlar olmasalarmış
Olumlu Soru olsa mıymışım? olsa mıymışsın? olsa mıymış? olsa mıymışız? olsa mıymışsınız? olsa mıymışlar? olsalar mıymış?
Olumsuz Soru olmasa mıymışım? olmasa mıymışsın? olmasa mıymış? olmasa mıymışız? olmasa mıymışsınız? olmasa mıymışlar? olmasalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olaymışım olaymışsın olaymış olaymışız olaymışsınız olaymışlar olalarmış
Olumsuz olmayaymışım olmayaymışsın olmayaymış olmayaymışız olmayaymışsınız olmayaymışlar olmayalarmış
Olumlu Soru ola mıymışım? ola mıymışsın? ola mıymış? ola mıymışız? ola mıymışsınız? ola mıymışlar? olalar mıymış?
Olumsuz Soru olmaya mıymışım? olmaya mıymışsın? olmaya mıymış? olmaya mıymışız? olmaya mıymışsınız? olmaya mıymışlar? olmayalar mıymış?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmaktaymışım olmaktaymışsın olmaktaymış olmaktaymışız olmaktaymışsınız olmaktaymışlar olmaktalarmış
Olumsuz olmamaktaymışım olmamaktaymışsın olmamaktaymış olmamaktaymışız olmamaktaymışsınız olmamaktaymışlar olmamaktalarmış
Olumlu Soru olmakta mıymışım? olmakta mıymışsın? olmakta mıymış? olmakta mıymışız? olmakta mıymışsınız? olmaktalar mıymış? olmakta mıymışlar?
Olumsuz Soru olmamakta mıymışım? olmamakta mıymışsın? olmamakta mıymış? olmamakta mıymışız? olmamakta mıymışsınız? olmamaktalar mıymış? olmamakta mıymışlar?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu oluyorsam oluyorsan oluyorsa oluyorsak oluyorsanız oluyorsalar oluyorlarsa
Olumsuz olmuyorsam olmuyorsan olmuyorsa olmuyorsak olmuyorsanız olmuyorsalar olmuyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olduysam olduysan olduysa olduysak olduysanız olduysalar oldularsa
Olumsuz olmadıysam olmadıysan olmadıysa olmadıysak olmadıysanız olmadıysalar olmadılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmuşsam olmuşsan olmuşsa olmuşsak olmuşsanız olmuşlarsa olmuşsalar
Olumsuz olmamışsam olmamışsan olmamışsa olmamışsak olmamışsanız olmamışlarsa olmamışsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olacaksam olacaksan olacaksa olacaksak olacaksanız olacaklarsa olacaksalar
Olumsuz olmayacaksam olmayacaksan olmayacaksa olmayacaksak olmayacaksanız olmayacaklarsa olmayacaksalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olursam olursan olursa olursak olursanız olurlarsa olursalar
Olumsuz olmazsam olmazsan olmazsa olmazsak olmazsanız olmazlarsa olmazsalar

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmalıysam olmalıysan olmalıysa olmalıysak olmalıysanız olmalıysalar olmalılarsa
Olumsuz olmamalıysam olmamalıysan olmamalıysa olmamalıysak olmamalıysanız olmamalıysalar olmamalılarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu olmaktaysam olmaktaysan olmaktaysa olmaktaysak olmaktaysanız olmaktaysalar olmaktalarsa
Olumsuz olmamaktaysam olmamaktaysan olmamaktaysa olmamaktaysak olmamaktaysanız olmamaktaysalar olmamaktalarsa