Ana Sayfa
Hakkımızda
Bağlantılar
Tavsiye Edenler
Kurumsal Paydaşlar
İletişim

BASİT ZAMAN ÇEKİMLERİ

Basit Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzüyorum yüzüyorsun yüzüyor yüzüyoruz yüzüyorsunuz yüzüyorlar
Olumsuz yüzmüyorum yüzmüyorsun yüzmüyor yüzmüyoruz yüzmüyorsunuz yüzmüyorlar
Olumlu Soru yüzüyor muyum? yüzüyor musun? yüzüyor mu? yüzüyor muyuz? yüzüyor musunuz? yüzüyorlar mı?
Olumsuz Soru yüzmüyor muyum? yüzmüyor musun? yüzmüyor mu? yüzmüyor muyuz? yüzmüyor musunuz? yüzmüyor larmı?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzdüm yüzdün yüzdü yüzdük yüzdünüz yüzdüler
Olumsuz yüzmedim yüzmedin yüzmedi yüzmedik yüzmediniz yüzmediler
Olumlu Soru yüzdüm mü? yüzdün mü? yüzdü mü? yüzdük mü? yüzdünüz mü? yüzdüler mi?
Olumsuz Soru yüzmedim mi? yüzmedin mi? yüzmedi mi? yüzmedik mi? yüzmediniz mi? yüzmediler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzmüşüm yüzmüşsün yüzmüş yüzmüşüz yüzmüşsünüz yüzmüşler
Olumsuz yüzmemişim yüzmemişsin yüzmemiş yüzmemişiz yüzmemişsiniz yüzmemişler
Olumlu Soru yüzmüş müyüm? yüzmüş müsün? yüzmüş mü? yüzmüş müyüz? yüzmüş müsünüz? yüzmüşler mi?
Olumsuz Soru yüzmemiş miyim? yüzmemiş misin? yüzmemiş mi? yüzmemiş miyiz? yüzmemiş misiniz? yüzmemişler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzeceğim yüzeceksin yüzecek yüzeceğiz yüzeceksiniz yüzecekler
Olumsuz yüzmeyeceğim yüzmeyeceksin yüzmeyecek yüzmeyeceğiz yüzmeyeceksiniz yüzmeyecekler
Olumlu Soru yüzecek miyim? yüzecek misin? yüzecek mi? yüzecek miyiz? yüzecek misiniz? yüzecekler mi?
Olumsuz Soru yüzmeyecek miyim? yüzmeyecek misin? yüzmeyecek mi? yüzmeyecek miyiz? yüzmeyecek misiniz? yüzmeyecekler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzerim yüzersin yüzer yüzeriz yüzersiniz yüzerler
Olumsuz yüzmem yüzmezsin yüzmez yüzmeyiz yüzmezsiniz yüzmezler
Olumlu Soru yüzer miyim? yüzer misin? yüzer mi? yüzer miyiz? yüzer misiniz? yüzerler mi?
Olumsuz Soru yüzmez miyim? yüzmez misin? yüzmez mi? yüzmez miyiz? yüzmez misiniz? yüzmezler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzmeliyim yüzmelisin yüzmeli yüzmeliyiz yüzmelisiniz yüzmeliler
Olumsuz yüzmemeliyim yüzmemelisin yüzmemeli yüzmemeliyiz yüzmemelisiniz yüzmemeliler
Olumlu Soru yüzmeli miyim? yüzmeli misin? yüzmeli mi? yüzmeli miyiz? yüzmeli misiniz? yüzmeliler mi?
Olumsuz Soru yüzmemeli miyim? yüzmemeli misin? yüzmemeli mi? yüzmemeli miyiz? yüzmemeli misiniz? yüzmemeliler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzsem yüzsen yüzse yüzsek yüzseniz yüzseler
Olumsuz yüzmesem yüzmesen yüzmese yüzmesek yüzmeseniz yüzmeseler
Olumlu Soru yüzsem mi? yüzsen mi? yüzse mi? yüzsek mi? yüzseniz mi? yüzseler mi?
Olumsuz Soru yüzmesem mi? yüzmesen mi? yüzmese mi? yüzmesek mi? yüzmeseniz mi? yüzmeseler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzeyim yüz yüzsün yüzelim yüzün yüzsünler
Olumsuz yüzmeyeyim yüzme yüzmesin yüzmeyelim yüzmeyin yüzmesinler
Olumlu Soru yüzeyim mi? ? yüzsün mü? yüzelim mi? ? yüzsünler mi?
Olumsuz Soru yüzmeyeyim mi? ? yüzmesin mi? yüzmeyelim mi? ? yüzmesinler mi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Olumlu yüzmekteyim yüzmektesin yüzmekte yüzmekteyiz yüzmektesiniz yüzmekteler
Olumsuz yüzmemekteyim yüzmemektesin yüzmemekte yüzmemekteyiz yüzmemektesiniz yüzmemekteler
Olumlu Soru yüzmekte miyim? yüzmekte misin? yüzmekte mi? yüzmekte miyiz? yüzmekte misiniz? yüzmekteler mi?
Olumsuz Soru yüzmemekte miyim? yüzmemekte misin? yüzmemekte mi? yüzmemekte miyiz? yüzmemekte misiniz? yüzmemekteler mi?

HİKAYE BİLEŞİK

Hikaye Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzüyordum yüzüyordun yüzüyordu yüzüyorduk yüzüyordunuz yüzüyorlardı yüzüyordular
Olumsuz yüzmüyordum yüzmüyordun yüzmüyordu yüzmüyorduk yüzmüyordunuz yüzmüyorlardı yüzmüyordular
Olumlu Soru yüzüyor muydum? yüzüyor muydun? yüzüyor muydu? yüzüyor muyduk? yüzüyor muydunuz? yüzüyorlar mıydı? yüzüyor muydular?
Olumsuz Soru yüzmüyor muydum? yüzmüyor muydun? yüzmüyor muydu? yüzmüyor muyduk? yüzmüyor muydunuz? yüzmüyorlar mıydı? yüzmüyor muydular?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzdüydüm yüzdüydün yüzdüydü yüzdüydük yüzdüydünüz yüzdüydüler yüzdülerdi
Olumsuz yüzmediydim yüzmediydin yüzmediydi yüzmediydik yüzmediydiniz yüzmediydiler yüzmedilerdi
Olumlu Soru yüzdü müydüm? yüzdü müydün? yüzdü müydü? yüzdü müydük? yüzdü müydünüz? yüzdü müydüler? yüzdüler miydi?
Olumsuz Soru yüzmedi miydim? yüzmedi miydin? yüzmedi miydi? yüzmedi miydik? yüzmedi miydiniz? yüzmedi miydiler? yüzmediler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmüştüm yüzmüştün yüzmüştü yüzmüştük yüzmüştünüz yüzmüşlerdi yüzmüştüler
Olumsuz yüzmemiştim yüzmemiştin yüzmemişti yüzmemiştik yüzmemiştiniz yüzmemişlerdi yüzmemiştiler
Olumlu Soru yüzmüş müydüm? yüzmüş müydün? yüzmüş müydü? yüzmüş müydük? yüzmüş müydünüz? yüzmüşler miydi? yüzmüş müydüler?
Olumsuz Soru yüzmemiş miydim? yüzmemiş miydin? yüzmemiş miydi? yüzmemiş miydik? yüzmemiş miydiniz? yüzmemişler miydi? yüzmemiş miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzecektim yüzecektin yüzecekti yüzecektik yüzecektiniz yüzeceklerdi yüzecektiler
Olumsuz yüzmeyecektim yüzmeyecektin yüzmeyecekti yüzmeyecektik yüzmeyecektiniz yüzmeyeceklerdi yüzmeyecektiler
Olumlu Soru yüzecek miydim? yüzecek miydin? yüzecek miydi? yüzecek miydik? yüzecek miydiniz? yüzecek miydiler? yüzecekler miydi?
Olumsuz Soru yüzmeyecek miydim? yüzmeyecek miydin? yüzmeyecek miydi? yüzmeyecek miydik? yüzmeyecek miydiniz? yüzmeyecek miydiler? yüzmeyecekler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzerdim yüzerdin yüzerdi yüzerdik yüzerdiniz yüzerlerdi yüzerdiler
Olumsuz yüzmezdim yüzmezdin yüzmezdi yüzmezdik yüzmezdiniz yüzmezlerdi yüzmezdiler
Olumlu Soru yüzer miydim? yüzer miydin? yüzer miydi? yüzer miydik? yüzer miydiniz? yüzerler miydi? yüzer miydiler?
Olumsuz Soru yüzmez miydim? yüzmez miydin? yüzmez miydi? yüzmez miydik? yüzmez miydiniz? yüzmezler miydi? yüzmez miydiler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmeliydim yüzmeliydin yüzmeliydi yüzmeliydik yüzmeliydiniz yüzmeliydiler yüzmelilerdi
Olumsuz yüzmemeliydim yüzmemeliydin yüzmemeliydi yüzmemeliydik yüzmemeliydiniz yüzmemeliydiler yüzmemelilerdi
Olumlu Soru yüzmeli miydim? yüzmeli miydin? yüzmeli miydi? yüzmeli miydik? yüzmeli miydiniz? yüzmeli miydiler? yüzmeliler miydi?
Olumsuz Soru yüzmemeli miydim? yüzmemeli miydin? yüzmemeli miydi? yüzmemeli miydik? yüzmemeli miydiniz? yüzmemeli miydiler? yüzmemeliler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzseydim yüzseydin yüzseydi yüzseydik yüzseydiniz yüzseydiler yüzselerdi
Olumsuz yüzmeseydim yüzmeseydin yüzmeseydi yüzmeseydik yüzmeseydiniz yüzmeseydiler yüzmeselerdi
Olumlu Soru yüzse miydim? yüzse miydin? yüzse miydi? yüzse miydik? yüzse miydiniz? yüzse miydiler? yüzseler miydi?
Olumsuz Soru yüzmese miydim? yüzmese miydin? yüzmese miydi? yüzmese miydik? yüzmese miydiniz? yüzmese miydiler? yüzmeseler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzeydim yüzeydin yüzeydi yüzeydik yüzeydiniz yüzeydiler yüzelerdi
Olumsuz yüzmeyeydim yüzmeyeydin yüzmeyeydi yüzmeyeydik yüzmeyeydiniz yüzmeyeydiler yüzmeyelerdi
Olumlu Soru yüze miydim? yüze miydin? yüze miydi? yüze miydik? yüze miydiniz? yüze miydiler? yüzeler miydi?
Olumsuz Soru yüzmeye miydim? yüzmeye miydin? yüzmeye miydi? yüzmeye miydik? yüzmeye miydiniz? yüzmeye miydiler? yüzmeyeler miydi?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmekteydim yüzmekteydin yüzmekteydi yüzmekteydik yüzmekteydiniz yüzmekteydiler yüzmektelerdi
Olumsuz yüzmemekteydim yüzmemekteydin yüzmemekteydi yüzmemekteydik yüzmemekteydiniz yüzmemekteydiler yüzmemektelerdi
Olumlu Soru yüzmekte miydim? yüzmekte miydin? yüzmekte miydi? yüzmekte miydik? yüzmekte miydiniz? yüzmekteler miydi? yüzmekte miydiler?
Olumsuz Soru yüzmemekte miydim? yüzmemekte miydin? yüzmemekte miydi? yüzmemekte miydik? yüzmemekte miydiniz? yüzmemekteler miydi? yüzmemekte miydiler?

RİVAYET BİLEŞİK

Rivayet Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzüyormuşum yüzüyormuşsun yüzüyormuş yüzüyormuşuz yüzüyormuşsunuz yüzüyorlarmış yüzüyormuşlar
Olumsuz yüzmüyormuşum yüzmüyormuşsun yüzmüyormuş yüzmüyormuşuz yüzmüyormuşsunuz yüzmüyorlarmış yüzmüyormuşlar
Olumlu Soru yüzüyor muymuşum? yüzüyor muymuşsun? yüzüyor muymuş? yüzüyor muymuşuz? yüzüyor muymuşsunuz? yüzüyorlar mıymış? yüzüyor muymuşlar?
Olumsuz Soru yüzmüyor muymuşum? yüzmüyor muymuşsun? yüzmüyor muymuş? yüzmüyor muymuşuz? yüzmüyor muymuşsunuz? yüzmüyorlar mıymış? yüzmüyor muymuşlar?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmüştüm yüzmüştün yüzmüştü yüzmüştük yüzmüştünüz yüzmüşlerdi yüzmüştüler
Olumsuz yüzmemişmişim yüzmemişmişsin yüzmemişmiş yüzmemişmişiz yüzmemişmişsiniz yüzmemişlermiş yüzmemişmişler
Olumlu Soru yüzmüş müymüşüm? yüzmüş müymüşsün? yüzmüş müymüş? yüzmüş müymüşüz? yüzmüş müymüşsünüz? yüzmüşler miymiş? yüzmüş müymüşler?
Olumsuz Soru yüzmemiş miymişim? yüzmemiş miymişsin? yüzmemiş miymiş? yüzmemiş miymişiz? yüzmemiş miymişsiniz? yüzmemişler miymiş? yüzmemiş miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzecekmişim yüzecekmişsin yüzecekmiş yüzecekmişiz yüzecekmişsiniz yüzeceklermiş yüzecekmişler
Olumsuz yüzmeyecekmişim yüzmeyecekmişsin yüzmeyecekmiş yüzmeyecekmişiz yüzmeyecekmişsiniz yüzmeyeceklermiş yüzmeyecekmişler
Olumlu Soru yüzecek miymişim? yüzecek miymişsin? yüzecek miymiş? yüzecek miymişiz? yüzecek miymişsiniz? yüzecek miymişler? yüzecekler miymiş?
Olumsuz Soru yüzmeyecek miymişim? yüzmeyecek miymişsin? yüzmeyecek miymiş? yüzmeyecek miymişiz? yüzmeyecek miymişsiniz? yüzmeyecek miymişler? yüzmeyecekler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzermişim yüzermişsin yüzermiş yüzermişiz yüzermişsiniz yüzerlermiş yüzermişler
Olumsuz yüzmezmişim yüzmezmişsin yüzmezmiş yüzmezmişiz yüzmezmişsiniz yüzmezlermiş yüzmezmişler
Olumlu Soru yüzer miymişim? yüzer miymişsin? yüzer miymiş? yüzer miymişiz? yüzer miymişsiniz? yüzerler miymiş? yüzer miymişler?
Olumsuz Soru yüzmez miymişim? yüzmez miymişsin? yüzmez miymiş? yüzmez miymişiz? yüzmez miymişsiniz? yüzmezler miymiş? yüzmez miymişler?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmeliymişim yüzmeliymişsin yüzmeliymiş yüzmeliymişiz yüzmeliymişsiniz yüzmeliymişler yüzmelilermiş
Olumsuz yüzmemeliymişim yüzmemeliymişsin yüzmemeliymiş yüzmemeliymişiz yüzmemeliymişsiniz yüzmemeliymişler yüzmemelilermiş
Olumlu Soru yüzmeli miymişim? yüzmeli miymişsin? yüzmeli miymiş? yüzmeli miymişiz? yüzmeli miymişsiniz? yüzmeli miymişler? yüzmeliler miymiş?
Olumsuz Soru yüzmemeli miymişim? yüzmemeli miymişsin? yüzmemeli miymiş? yüzmemeli miymişiz? yüzmemeli miymişsiniz? yüzmemeli miymişler? yüzmemeliler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzseymişim yüzseymişsin yüzseymiş yüzseymişiz yüzseymişsiniz yüzseymişler yüzselermiş
Olumsuz yüzmeseymişim yüzmeseymişsin yüzmeseymiş yüzmeseymişiz yüzmeseymişsiniz yüzmeseymişler yüzmeselermiş
Olumlu Soru yüzse miymişim? yüzse miymişsin? yüzse miymiş? yüzse miymişiz? yüzse miymişsiniz? yüzse miymişler? yüzseler miymiş?
Olumsuz Soru yüzmese miymişim? yüzmese miymişsin? yüzmese miymiş? yüzmese miymişiz? yüzmese miymişsiniz? yüzmese miymişler? yüzmeseler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzeymişim yüzeymişsin yüzeymiş yüzeymişiz yüzeymişsiniz yüzeymişler yüzelermiş
Olumsuz yüzmeyeymişim yüzmeyeymişsin yüzmeyeymiş yüzmeyeymişiz yüzmeyeymişsiniz yüzmeyeymişler yüzmeyelermiş
Olumlu Soru yüze miymişim? yüze miymişsin? yüze miymiş? yüze miymişiz? yüze miymişsiniz? yüze miymişler? yüzeler miymiş?
Olumsuz Soru yüzmeye miymişim? yüzmeye miymişsin? yüzmeye miymiş? yüzmeye miymişiz? yüzmeye miymişsiniz? yüzmeye miymişler? yüzmeyeler miymiş?

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmekteymişim yüzmekteymişsin yüzmekteymiş yüzmekteymişiz yüzmekteymişsiniz yüzmekteymişler yüzmektelermiş
Olumsuz yüzmemekteymişim yüzmemekteymişsin yüzmemekteymiş yüzmemekteymişiz yüzmemekteymişsiniz yüzmemekteymişler yüzmemektelermiş
Olumlu Soru yüzmekte miymişim? yüzmekte miymişsin? yüzmekte miymiş? yüzmekte miymişiz? yüzmekte miymişsiniz? yüzmekteler miymiş? yüzmekte miymişler?
Olumsuz Soru yüzmemekte miymişim? yüzmemekte miymişsin? yüzmemekte miymiş? yüzmemekte miymişiz? yüzmemekte miymişsiniz? yüzmemekteler miymiş? yüzmemekte miymişler?

ŞART BİLEŞİK

Şart Bileşik Zaman Tanımı

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzüyorsam yüzüyorsan yüzüyorsa yüzüyorsak yüzüyorsanız yüzüyorsalar yüzüyorlarsa
Olumsuz yüzmüyorsam yüzmüyorsan yüzmüyorsa yüzmüyorsak yüzmüyorsanız yüzmüyorsalar yüzmüyorlarsa

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzdüysem yüzdüysen yüzdüyse yüzdüysek yüzdüyseniz yüzdüyseler yüzdülerse
Olumsuz yüzmediysem yüzmediysen yüzmediyse yüzmediysek yüzmediyseniz yüzmediyseler yüzmedilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmüşsem yüzmüşsen yüzmüşse yüzmüşsek yüzmüşseniz yüzmüşlerse yüzmüşseler
Olumsuz yüzmemişsem yüzmemişsen yüzmemişse yüzmemişsek yüzmemişseniz yüzmemişlerse yüzmemişseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzeceksem yüzeceksen yüzecekse yüzeceksek yüzecekseniz yüzeceklerse yüzecekseler
Olumsuz yüzmeyeceksem yüzmeyeceksen yüzmeyecekse yüzmeyeceksek yüzmeyecekseniz yüzmeyeceklerse yüzmeyecekseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzersem yüzersen yüzerse yüzersek yüzerseniz yüzerlerse yüzerseler
Olumsuz yüzmezsem yüzmezsen yüzmezse yüzmezsek yüzmezseniz yüzmezlerse yüzmezseler

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmeliysem yüzmeliysen yüzmeliyse yüzmeliysek yüzmeliyseniz yüzmeliyseler yüzmelilerse
Olumsuz yüzmemeliysem yüzmemeliysen yüzmemeliyse yüzmemeliysek yüzmemeliyseniz yüzmemeliyseler yüzmemelilerse

DURUMU BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR ONLAR
Olumlu yüzmekteysem yüzmekteysen yüzmekteyse yüzmekteysek yüzmekteyseniz yüzmekteyseler yüzmektelerse
Olumsuz yüzmemekteysem yüzmemekteysen yüzmemekteyse yüzmemekteysek yüzmemekteyseniz yüzmemekteyseler yüzmemektelerse